Městská část > Doprava, výstavba, životní prostředí

Sběrný dvůr v Radotíně bude otevřen 1. března

Sběrný dvůr, který byl vybudován v objektech bývalého středního odborného učiliště strojírenského v blízkosti radotínské cementárny u křižovatky ulic K Cementárně a V Sudech, je těsně před dokončením a pro veřejnost bude otevřen 1. března. Provozní doba areálu je od pondělí do pátku 8.30 – 18.00 hod. (v zimním období, tj. od 15. listopadu do 15. března, do 17.00 hod.), v sobotu je otevřeno od 8.30 do 15.00 hod.

Areál je provozován radotínskými Technickými službami jako sběrný dvůr na separovaný odpad, který se ukládá do příslušných kontejnerů. Velkoobjemové kontejnery budou určeny pro ukládání pneumatik, směsného stavebního odpadu, papíru a lepenky, elektro odpadů, dřeva, kompostovatelného odpadu, kovů a objemného odpadu. Ve sběrném dvoře bude možné odevzdat také sklo a plasty (do kontejnerů o objemu 1100 l). Od fyzických osob budou dále přijímány nebezpečné odpady (rozpouštědla, kyseliny, fotochemikálie, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, chladící zařízení, barvy, lepidla, léčiva, baterie a akumulátory ad.), které budou ukládány zvlášť do speciálních kontejnerů.

Služeb dvora budou moci využít všichni občané i drobní živnostníci s trvalým bydlištěm na území hlavního města Prahy s tím, že uložení odpadu bude pro občany bezplatné, živnostníci budou muset za tuto službu zaplatit. Zpoplatněno bude ale i pro občany odevzdání pneumatik (25 Kč/ks) a většího množství odpadu (např. více jak 1 kus lednice, televizoru a dalších domácích spotřebičů nebo více jak 1 m3 stavebního odpadu nebo křovin za měsíc). Toto opatření je motivováno snahou zabránit zneužívání bezplatných služeb dvora podnikateli, kteří musí odpad likvidovat na své náklady. V průběhu provozu může být dále upřesněno, co a nad jaký limit bude zpoplatněno tak, aby sběrný dvůr fungoval ke spokojenosti občanů. O těchto případných změnách budeme občany informovat.

Otevřením sběrného dvora se vyřeší problém ukládání odpadů v našem regionu, kde dosud museli občané vážit cestu do stabilních sběrných míst na Praze 5 nebo 12 nebo se museli spolehnout jen na mobilní sběr nebezpečných odpadů a třídění papíru, skla a plastů do kontejnerů podél komunikací.

Fotomateriál je k dispozici ZDE.
(autor: Emil Souček).

14.2.2005 - ; Přečteno: 7010 x