Základní škola Praha - Radotín

 Základní škola Praha - Radotín  
 adresa  Loučanská 1112/3, 153 00  Praha-Radotín    Základní škola I. stupeň
 zřizovatel  Městská část Praha 16, Václava Balého 23
 153 00 Praha-Radotín
 právní forma  příspěvková organizace
 telefon  227 031 051, 227 031 052
 fax: 239 017 467
 e-mail  skola-radotin@seznam.cz
 webové stránky  http://www.skola-radotin.cz
 ředitel  Mgr. Zdeněk Stříhavka
zástupce ředitele pro I. stupeň   Mgr. Jaroslava Boháčová 
 zástupce ředitele pro II. stupeň  Mgr. Jaroslav Jurásek

Škola má k dispozici dvě budovy, historickou a novou, každou s vlastním moderním sportovním zázemím:

Budova I. stupně, 1.9.2011Víceúčelové hřiště u I. stupně, 1.9.2010První dvě patra dnešní budovy 1. stupně byla postavena v roce 1901,  během prázdnin roku 1931 pak bylo přistavěno druhé patro.
Od léta 2010 je zde k dispozici víceúčelové hřiště s umělým povrchem a 35 m dlouhá běžecká dráha s doskočištěm pro skok daleký.

 

Budova II. stupně, 24.8.2005Nová rozběhová dráha v areálu II. stupně, 2.8.2010V roce 1969 byla slavnostně otevřena nová budova ZDŠ - dnešní druhý stupeň ZŠ Praha - Radotín. Ta po povodních v roce 2002 prošla celkovou rekonstrukcí a dnes je již před velkou vodou chráněna protipovodňovými opatřeními.
V roce 2000 bylo v areálu nové budovy vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem a v roce 2009 dopravní hřiště, od roku 2010 je také k otevřena 70 metrů dlouhá běžecká třídráha s umělým povrchem a s doskočištěm.

Proto asi nepřekvapí, že škola nabízí třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy - tedy s navýšeným počtem hodin tělesné výchovy na 2. stupni se zaměřením na některé sporty (fotbal, softbal a lakros). Spolupracuje s trenéry a s se sportovními oddíly.
Od školního roku 2001-2002 část tříd prvního stupně pracuje v alternativním programu Začít spolu, který výrazně zohledňuje individualitu dítěte, podporuje vzájemnou spolupráci a zvyšuje efektivitu samotné výuky.

Škola disponuje jazykovou, multimediální a počítačovou učebnou, odbornými učebnami na výuku fyziky, chemie a přírodopisu, tělocvičnami, dílnami, hudebnou, keramickou dílnou a školním klubem. Jednotlivé třídy se vybavují úložným prostorem pro zakládání portfólií žáků a počítačem s připojením na Internet.

Žáci prvních tří tříd prvního stupně mohou navštěvovat školní družinu, od 4. třídy je otevřen školní klub.

Ve stejné budově jako školní družina je umístěna i školní jídelna.

9.2.2012 - Kateřina Drmlová ; Přečteno: 7303 x