Městská část > Kultura, školství, volný čas

Radotínské České ručičky

Zlaté časké ručičky, 3.5.2012Ve čtvrtek 3. května odpoledne se v KS U Koruny konalo vyhodnocení Celostátní odborné soutěže žáků oboru vzdělávání: Opravář zemědělských strojů. I v letošním roce je tato soutěž zařazena do tzv. Přehlídky České ručičky.

Posláním Přehlídky je ocenění vítězů soutěží odborných dovedností vybraných oborů učňovského školství. Oceněním schopností a dovedností žáků středních škol - vítězů soutěží i dosažených pedagogických výsledků škol je podpořena popularizace, propagace významu a potřebnosti jednotlivých řemeslných oborů v očích široké veřejnosti, především rodičů, pedagogické veřejnosti a žáků základních a středních škol.

Organizace soutěže v tomto školním roce připadla na radotínské  Střední odborné učiliště Pod Klapicí, jelikož jeho žák Patrik Autrata se při loňském ročníku této soutěže pořádané v SOŠ a SOU Sušice umístnil na 1. místě.
Byla to výzva a  SOU se toho zhostilo velmi dobře, což ocenili a všem soutěžícím i vítězům popřáli vše dobré a hlavně dobré uplatnění na trhu práce například Ing. Josef Dvořák z Ministerstva zemědělství, z České zemědělské univerzity Praha prof. Ing. Milan Slavík CSc, za Agrární komoru se přidala ing. Jaroslava Nekvasilová, za rodiče promluvila Kateřina Poludová –předsedkyně školské rady SOU, Praha - Radotín, PaedDr. Miloslav Holakovský, z odboru školství, mládeže a sportu na pražském magistrátu a samozřejmě radotínský starosta Mgr. Karel Hanzlík.
Mladým mužům zahráli mladí muži: energická kapela studentů z radotínského Gymnázia Oty Pavla Paradogs.

Ocenění si odnesli krásné poháry a ceny a vítěz soutěže Jiří Rymel ze SOŠ Bruntál pojede v červnu do brněnské Reduty na slavnostní galavečer, na němž budou oceňovány odborné dovednosti žáků vybraných oborů a vítězům soutěží zde budou předány zlaté plakety.
Dana Radová

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

8.5.2012 - Kateřina Drmlová ; Přečteno: 1537 x