• Výsledky voleb v Radotíně - sledujte on-line

  21.10.2017 / Během sobotního odpoledne a večera budeme přinášet on-line výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za Radotín jako celek i za jednotlivé okrsky, tak jak budou výsledky předávány jednotlivými komisemi.
 • Volební manuál

  20.10.2017 / Souhrnná informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat v pátek 20. října a v sobotu 21. října 2017.
 • Kdy a kde volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

  20.10.2017 / Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se na území České republiky budou konat v pátek 20. října a v sobotu 21. října 2017. Území Městské části Praha 16 je rozděleno na 8 volebních okrsků - každý z nich má svou volební místnost.
 • Nový radar v Karlické ulici

  18.10.2017 / Dosluhující radar měřicí rychlost projíždějících vozidel v Karlické ulici proti restauraci Na Viničkách ve směru od Černošic byl v minulém týdnu nahrazen novým - umístěným dále od přechodu, tak aby řidiče včas upozornil na jeho rychlost.
 • Oznámení doplnění podkladů a pokračování územního řízení

  18.10.2017 / "Dělení a scelování pozemků v k.ú.Lipence"
 • Geologická vycházka se Štěpánem Rakem

  18.10.2017 / Další vycházka s geologem Štěpánem Rakem se bude konat v sobotu 21. října. Sraz je na zastávce MHD Nádraží Radotín v 10 hodin. Společný odjezd je naplánován v 10.17 hodin autobusovou linkou 120 do zastávky K Cikánce.
 • Otevírací doba Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů

  18.10.2017 / Ve dnech konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky bude otevřeno pracoviště Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Úřadu městské části Praha 16 v pátek 20. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 21. října od 8 do 14 hodin.
 • Telefonická spojení do jednotlivých volebních místností

  17.10.2017 / Ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (20. a 21. října 2017) může volič požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, okrskovou volební komisi dle svého volebního okrsku o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
 • Hledáme kolegy

  17.10.2017 / Úřad městské části Praha 16 vyhlásil dvě výběrová řízení na uvolněná pracovní místa referenta/referentky Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů a vedoucí/vedoucího Odboru občansko správního.