Dny otevřených dveří a zápisy do škol

Doba zápisu budoucích prvňáčků do všech škol na území správního obvodu Praha 16 se blíží, proto přinášíme přehled dat. A aby si mohly děti školu "ochutnat" s předstihem, chystají se i dny otevřených dveří.

ZŠ Praha - Radotín den otevřených dveříDen otevřených dveří

Základní škola Praha - Radotín pořádá den otevřených dveří, který se uskuteční v úterý 21. a ve středu 22. března od 8.00 do 11.50 hodin. Podívat se můžete na vyučování do všech tříd prvního i druhého stupně.

Zápisy do základních škol správního obvodu Praha 16

základní škola

Datum zápisu, hodina

Pozn.

ZŠ Radotín

5. 4. 2017 od 14.00 do 18.00 hod.

www.skola-radotin.cz
dny otevřených dveří  21. a 2. 3. 2017 od 8.00 do 11.50 hod.

ZŠ Zbraslav

5. a 6. 4. 2017 od 14.00 do 18.00 hod.

v budově Nad Parkem, s sebou rodný list a průkaz totožnosti zákonných zástupců

ZŠ Velká Chuchle

6. 4. 2017 od 14.00 do 19.00

pro školní rok 2017/2018 budou otevřeny dvě první třídy

ZŠ Lipence

19. 4. 2017 od 14.00 do 18.00 hodin
podrobnosti na webových stránkách

www.zs.lipence.cz

den otevřených dveří 5. 4. 2017

 

ZŠ Radotín – zápis 5. dubna v budově 1. stupně od 14.00 hod. do 18.00 hod. (s sebou rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti v Praze-Radotíně. Formuláře k zápisu si, prosím, vyplňte předem (Žádost o přijetí do 1. třídy a Zápisní list), Oba dokumenty jsou ke stažení na webových stránkách ve složce Dokumenty, formuláře. Do prvních tříd budou  přijímány pouze děti s trvalým bydlištěm v Praze-Radotíně. Kapacita třídy s programem Začít spolu je 25 žáků. Pokud bude přihlášen větší počet dětí, než je kapacita jedné třídy a menší než 44 (2 třídy s minimálním počtem žáků 22), rozhodne se o umístění losem. Losování proběhne za účasti ředitele školy, zástupce ředitele a zástupce Rady školy. Děti, které nebudou losem vybrány do třídy s programem Začít spolu, budou zařazeny do klasické třídy.

Do školní družiny budou přednostně přijímáni žáci 1. a 2. ročníků, kapacita družiny (265 žáků) bude doplněna žáky 3. ročníků. Přijaty nebudou děti, jejichž matka je na mateřské dovolené či v domácnosti. Výše úhrady za družinu je 300 Kč/měsíc.

ZŠ Zbraslav – zápis 5. a 6. dubna 2017 od 14.00 do 18.00 hod. v budově ZŠ Nad Parkem (s sebou rodný list dítěte, průkaz totožnosti rodičů nebo zákonného zástupce, Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,  Zápisní list pro školní rok 2017/2018 a Žádost o odklad školní docházky, pokud o něj rodiče budou žádat nebo o něm uvažují (viz  http://www.zs-zbraslav.cz/index.php/rodice/zapisy-do-prvnich-trid). Do 1. ročníku bodou přijímány děti dle následujících kritérií: 1. dítě má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy (Baně, Lahovice, Lahovičky, Strnady, Zbraslav), 2. mělo odklad pro školní rok 2016/2017 v této škole, 3. má sourozence ve vyšších ročnících.

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků je 05. června 2017 v 18.00  hod. v budově Nad Parkem.

ZŠ Velká Chuchle – zápis 5. dubna 2017 od 14.00 do 19.00 v nové přístavbě školy (s sebou svůj občanský průkaz, příp. potvrzení o změně trvalého pobytu, a rodný list dítěte, příp. potvrzení o povoleném odkladu povinné školní docházky) -http://skola.chuchle.cz/zapis/  1. dítě a jeden ze zákonných zástupců má trvalý pobyt ve spádové oblasti městské části Velká Chuchle, 2. dítě bylo mělo odklad pro školní rok 2016/2017 v této škole, 3. školu navštěvuje jeho starší sourozenec.

ZŠ Lipence – zápis 19. dubna 2017 od 14.00 do 18.00 hod. (s sebou rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti, Žádost o přijetí do 1. třídy a Zápisní list – ke stažení na webových stránkách školy). Den otevřených dveří se uskuteční ve středu 5. dubna 2017 od 8.00 do 16.00 hodin.


Zveřejněno: 17.03.2017 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 1136 x
Vytisknout