• V dubnu bude uzavřená lávka – bude se zpevňovat

  16.03.2018 / Od prvního pracovního dne měsíce dubna se začne pracovat na statickém zajištění lávky pro pěší přes Berounku. Lávka kvůli tomu bude po celý duben uzavřena.
 • Částečná uzavírka v ulici Žitavského

  14.03.2018 / V rámci obnovy kabelů, která bude realizována od 19. 03. do 25. 4. v ulici K přehradám a Žitavského, dojde ve dnech 22.3. a 23.3. k překopu vozovky a uzavírce jednoho jízdního pruhu v ulici Žitavského (v úseku: K přehradám – po č.p. 583). Provoz v daném úseku zůstane zachován jednosměrný ve směru k ul. K přehradám.
 • Uzavírka cyklistické stezky A 1 v Radotíně

  14.03.2018 / Z důvodu provádění výkopových prací v rámci rekonstrukce cyklostezky v Radotíně bude od 19.03. do 22.04.2018 realizována úplná uzavírka cyklistické stezky A 1 na levém břehu Berounky v úseku od ul. Šárovo kolo cca 90 m směrem k ul. K přívozu.
 • Bývalé zahradnictví čeká obnova

  08.03.2018 / Objekt bývalého zahradnictví, včetně tří skleníků v ulici Nad Berounkou, nacházející se v těsné blízkosti Místa u řeky, přestal sloužit svému účelu v roce 2014. Jeho majitelem byl dosud stát, který svěřil hospodaření s tímto majetkem Státnímu pozemkovému úřadu.
 • Uzavírka ul. Chatová

  07.03.2018 / Z důvodu pokračování prací na obnově vodovodního řadu bude v termínu od 10.03. do 18.06.2018 realizována úplná uzavírka v ulici Chatová (v úseku: Strážovská slepá část).
 • Měřící zařízení na lávce

  23.02.2018 / Po havárii trojské lávky zadala Městská část Praha 16 mimořádnou prohlídku lávky přes Berounku. Její součástí je návrh na taková opatření, aby stávající lávka mohla být v provozu až do dokončení výstavby nové lávky.
 • Stavba auly v základní škole

  22.02.2018 / Zastřešený multifunkční prostor vzniká v radotínské základní škole v Loučanské ulici. Aula bude sloužit pro výuku hudební a dramatické výchovy, pro konání školních koncertů i pro potřeby základní umělecké školy a kulturního střediska.
 • Kontejnery na bioodpad

  22.02.2018 / Svoz biodpadu financovaný Hlavním městem Prahou se v Radotíně uskuteční od března do června. Celkem bude přistaveno pět kontejnerů. Zveřejňujeme konkrétní termíny a místa přistavení kontejnerů.
 • Velkoobjemový odpad

  13.02.2018 / Harmonogram přistavení kontejnerů pro sběr velkoobjemového odpadu v Radotíně od března do června 2018. Sběr je financován Magistrátem hl. m. Prahy a zajišťován společností Pražské služby, a.s.
 • Nejčastější dotazy z diskuse k Centru

  08.02.2018 / Veřejné projednání záměru výstavby Centra Radotín zaplnilo 22. ledna velký sál Kulturního střediska. Vzhledem k rozsahu diskuse a početným dotazům v mnoha blocích radnice připravila rozsáhlejší informace k tomuto tématu.