OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 16 a Úřadu Městské části Praha 16. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 16. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.
Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Pro vložení otázky nejdříve zvolte téma

*
*
*
 

*


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: likvidace odpadu (Zdeněk Fiala 07.04.2017 8:38) – Životní prostředí
  Dobrý den, děkuji Vám za odpověď a rád bych doplnil svůj dotaz: je toto pravidlo o vyjmutí této suroviny z provozního řádu ve všech sběrných dvorech, nebo jen v Radotíně? Pokud jen zde v Radotíně, rád bych se zeptal proč?
  Dále bych se rád zeptal, proč tedy není speciální nádoba na tyto odpady součástí sběrného dvora, kdy kontejnery se pravidelně a v časté frekvenci vyvážejí? Kde se dá objednat nádoba na tento vyloučený odpad, kolik stojí její vyvezení, kdo a jak často tuto nádobu vyváží a zda se dá objednat jen na určitou dobu (např. 2 měsíce v roce)?? Závěrem dovolte moji poznámku: pokud navrhujete tento odpad raději likvidovat na pozemcích – zahrádkách, nepovažuji to za šťastné řešení, protože právě tady hrozí zápach a rozšíření hlodavců mezi rodinnými domy daleko více, než ve zřízené (uzavřené) nádobě ve sběrném dvoře. Myslím, že jedním z důvodů fungování sběrných dvorů je právě tomuto zabránit. Děkuji . Fiala
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 07.04.2017 11:31)
   Vážený pane Fialo, 
   děkujeme za Váš podnět, na nějž odpovídá Ing. Marcel Alferi, vedoucí Technických služeb Praha – Radotín, které provozují radotínský sběrný dvůr: 
   V případě padaného ovoce a jiných biologických zbytků, u nichž dochází k rychlému rozkladu (kvašení), zápachu a nebo zapříčiňující (umožňující) množení hmyzu či hlodavců, se nejedná o „vyjmutí“ suroviny z provozního řádu, ale k obecné pravidlo pro nakládání s odpady. 
   V oddíle 7. Provozního řádu Sběrného dvora Praha – Radotín, V Sudech s názvem: Opatření k omezování negativních vlivů areálu sběrného dvora je uvedeno, že: „V areálu sběrného dvora nebudou ukládány odpady, jež by se rozkládaly za vývinu zapáchajících plynů; ukládání bioodpadu vyjma odpadu ze zeleně není povoleno.“ Viz: http://praha16.eu/file/uFl1/Provozni-rad-SD-2016.pdf
   Toto „pravidlo“ platí i jinde viz např. http://www.komwag.cz/odpady/sberny-dvur-hl-m-prahy.
   Sezónní svoz bioodpadu lze objednat na http://www.psas.cz/index.cfm/sluzby-firmam/odpady/svoz-bioodpadu/uzavreni-smlouvy-online/ 
   S pozdravem
   Jana Hejrová

 • Otázka: Kontejnery a záhadná stavba (Jan 30.03.2017 15:54) – Výstavba
  Dobrý den, chtěl bych vědět, kdy budou konečně zprovozněny nové podzemní kontejnery. Také bych rád věděl, co probíhá za stavbu v ulici Věštínská u hot. domu a u nabíjecí stanice naproti. Děkuji
  • Odpověď: (Kateřina Drmlová) 31.03.2017 14:41)
   Vážený pane Jene,
   prvá tři stanoviště budou zprovozněna v sobotu 1.4., zbývající dvě v pondělí 1.5. (viz text). U hotelového domu se buduje technická rozvodnice sítě CETIN ( Česká telekomunikační infrastruktura a.s.).
 • Otázka: bioodpad (Zdeněk Fiala 30.03.2017 16:04) – Obecné téma
  Dobrý den. Rád bych se zeptal, kam je možno odvážet bioodpad - spadaná letní jablíčka, která podléhají velmi rychle zkáze dřív, než je možno je zpracovat. Jedná se mi o množství z jednoho stromu ze zahrady. Ve sběrném dvoře tyto plody nechtějí odebírat, přestože ve všeobecných podmínkách o likvidaci bioodpydu jsou plody z ovocných stromů do této kategorie zahrnuty. Děkuji. Fiala
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 31.03.2017 10:03)
   Dobrý den, pane Fialo, 
   děkujeme za Váš dotaz, na nějž odpovídá Ing. Marcel Alferi, vedoucí Technických služeb Praha – Radotín, které provozují radotínský sběrný dvůr: 
   Máte pravdu, padaná jablka opravdu patří do kategorie bioodpadu. Bohužel tyto přezrálé, nemocné a nebo nahnilé plody jsou příčinou výrazného zápachu a zvýšeného výskytu obtížného hmyzu. Taktéž není možno z těchto důvodů na sběrný dvůr ukládat staré pečivo a jiné potraviny. Z důvodu ochrany před rozmnožením hmyzu, hlodavců a ptáků jsou tyto odpady vyloučeny ze všech přijímaných odpadů a toto pravidlo je zakotveno ve schváleném provozním řádu sběrného dvora.
   Jako nejschůdnější řešení Vaší situace proto považuji kompostování padaných jablek u Vás na zahradě, případně pořízení vlastní sběrné nádoby na bioodpad.
 • Otázka: Úprava chodníku (Jan 20.03.2017 17:54) – Výstavba
  Dobrý den, rád bych se zeptal, zda je možné rozšířit chodník v ulici V. Balého podél obchodu Sapeli. Chodník je tam poměrně úzký a lidé si již vyšlapali cestu i vedle něj (viz přiložené foto). Děkuji
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 29.03.2017 14:41)
   Dobrý den, 
   děkujeme za Váš podnět, na nějž odpovídá Ing. Pavel Švitorka, vedoucí Odboru místního hospodářství našeho úřadu: 
   V současné době připravujeme komplexní úpravu komunikace Václava Balého (od přechodu k Horymírovu náměstí až po hlavní budovu radotínské radnice). Vaše připomínku na rozšíření chodníku proto v rámci možností zohledníme. 
   S pozdravem
   Jana Hejrová

 • Otázka: ukliďme Česko 2017 (Kateřina Jiroušková 22.03.2017 11:53) – Životní prostředí
  Dobrý den,
  8.dubna se opět chystá celorepubliková akce ukliďme Česko. Jelikož jsem letos nenašla, že by někdo organizoval úklid v Radotíně, chci se zeptat, zda by město bylo ochotné se do úklidu zapojit a přispět svozem a kontejnerem na odpad. Chtěli bychom zorganizovat úklid kolem cesty na pravém břehu Berounky, kde je i nahlášeno několik černých skládek. Cesta asi není v katastru Radotína, ale pro mnoho lidí je to jediné místo, kam se lze vydat s pejskem a uniknout tak cyklistům, kteří jsou často velmi bezohlední.

  Děkuji za odpověď a budu se těšit na případnou spolupráci.
  Kateřina Jiroušková
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 29.03.2017 14:08)
   Dobrý den, paní Jiroušková,
   děkujeme za Váš dotaz. Naše městská část se nyní pokouší dojednat účast soukromých firem působících v katastru Radotína na likvidaci odpadu pro akci „Ukliďme Česko“. Důvodem tohoto jednání je pokyn z pražského magistrátu, který stanoví, že pro likvidaci odpadu z uvedené akce není možné využít sběrný dvůr hl. m. Prahy.
   Co se týká pravého břehu Berounky, tato část není na radotínském katastru, je tedy nutné, abyste se s tímto požadavkem obrátili na Městskou část Praha - Zbraslav. 
   Děkujeme za pochopení. 
   S pozdravem
   Jana Hejrová
 • Otázka: Místo u řeky (Jan 20.03.2017 18:01) – Výstavba
  Dobrý den, na Místo u řeky 2 byly nedávno instalovány dvě pěkné infotabule. Jsou však umístěny přímo uprostřed zabahněné plochy (časem zeleně) Myslím, že by bylo lepší buď vydláždit k nim nějaký malý chodníček, nebo tabule přesunout blíž k chodníku stávajícímu. A ještě bych rád věděl, kdy bude zveřejněna nějaká vizualizace Místa u řeky 3 (pod zahradnictvím), a kdy bude zahájena stavba. Děkuji
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 21.03.2017 13:58)
   Dobrý den, 
   děkujeme za Váš dotaz, na nějž odpovídá Mgr. Miroslav Knotek, zástupce starosty Městské části Praha 16:
   Místo u řeky 2 ještě není dokončeno. Během příštího týdne budou na kamenné desky nainstalovány lavičky a celý prostor bude dále upraven. Vzhledem k tomu, že v blízké budoucnosti dojde k rozšíření cyklostezky, přístupová cesta k infotabulím zatím není řešena. Provizorně proto bude vysypána jemným štěrkem a po úpravě cesty bude definitivně dořešena. Zároveň je připravena výsadba zeleně, jednoho stromu a keřů, a to do svahu nad kameny (tzv. šlapáky) a do svahu kolem cestičky k „Ondřejovi“. Současně by mělo dojít k úpravě starých stromů – dutin a k ořezu větví. 
   Pokračování úpravy prostoru u bývalého zahradnictví je závislé na převedení budovy na městskou část. Městská část schválila záměr odkupu budovy od státu (http://praha16.eu/Schvaleni-kupni-ceny-za-koupi-majetku-v-byvalem-zahradnickem-arealu-budovy-c-p-1296-a-tri-skleniku.html). V současné době záleží na úředním postupu Státního pozemkového úřadu. Městská část zadala vypracování projektové dokumentace na úpravu tohoto prostoru a dokumentace bude kompletní cca v polovině roku.
 • Otázka: Centrum Radotín a Místo u řeky 2 (Jan 06.03.2017 18:26) – Výstavba
  Dobrý den, v odpovědi na dotaz pana Aloise ze dne 3.10.2016 píšete, že studie Centra Radotín etapy B budou hotové začátkem roku 2017. Rád bych se proto zeptal jestli už jsou hotové a kdy budou zveřejněné.
  Dále bych se rád zeptal, kdy bude nějak elegantněji zpevněna nebo alespoň upravena cestička směřující od nově vybudovaného Místa u řeky 2. Ten projekt se velmi povedl ale výše zmíněná cestička působí značně nedokončeně. Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Kateřina Drmlová) 15.03.2017 17:31)
   Dobrý den,
   na Váš dotaz odpovídá Mgr. Miroslav Knotek, I. zástupce starosty Městské části Praha 16:
   Vzhledem k technickým problémům nebyla dodavatelská firma schopna cestičku dokončit současně s výhledovou terasou. Před dvěma týdny byla upozorněna na tento nedostatek. Díky příznivějším klimatickým podmínkám mohla minulý týden povrch cestičky zhutnit a dosypat její povrch. 
   cesta k Místu u řeky II., 13.3.2017
 • Otázka: Centrum Radotín (Jan 25.02.2017 23:34) – Výstavba
  Dobrý den, chtěl bych vědět, co je nového v už poměrně dlouhé přípravě druhé etapy Centra Radotín. Děkuji
  • Odpověď: (Kateřina Drmlová) 10.03.2017 12:25)
   Dobrý den,
   na Váš dotaz odpovídá Ing. Milan Bouzek, zástupce starosty Městské části Praha 16:
   V rámci přípravy druhé etapy Centra Radotín byly řešeny otázky, které mají zásadní vliv na uspořádání Centra Radotína, a to ochrana před hlukem od železnice, umístění nové radnice v prostoru náměstí a rozšíření možnosti parkování pro stávající obyvatele nového sídliště. Otázku hluku máme vyřešenu ve spolupráci s investorem“Revitalizace železnice“ zařazením protihlukových stěn do jejich stavby, otázka umístění nové radnice v místě stávající kotelny je téměř dořešená - v současnosti se řeší poslední detaily s vlastníkem kotelny - a  otázka parkování občanů sídliště se řeší komplexně v celém Radotíně spolu s parkováním mimoradotínských řidičů, kteří využívají vlakové spojení do centra Prahy. V nejbližší době budou zahájeny práce na vytvoření definitivní zastavovací studie, která zahrne výše uvedené aspekty a určí definitivní podobu Centra Radotín.
 • Otázka: skládka stavebního odpadu (FrantišekSpilka 26.02.2017 19:20) – Životní prostředí
  Dobrý den,dnes jsme při podvečerní procházce v blízkosti vodní nádrže Zděř na pozemku pod bývalým drážním domkem zjistili skládku zřejmě stavebního odpadu(polystyren,igelity atd.)Vše již rozfoukalnedávný silnější vítr.Děkuji.Spilka
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 28.02.2017 10:26)
   Dobrý den, pane Spilko, 
   děkujeme za Váš podnět. Odpad rozfoukaný po okolí odklidí pracovníci Technických služeb Praha - Radotín, samotná skládka je ale deponována na soukromém pozemku. Vlastníka parcely tedy vyzve Oddělení životního prostředí OVDŽP našeho úřadu k úklidu. 
   S pozdravem
   Jana Hejrová
 • Otázka: kácení hrušní (Lukáš Kolinger 11.02.2017 21:31) – Životní prostředí
  Dobrý den,proč se v Lipencích v ulici Českého červeného kříže mezi polma kácí hrušně v hruškové aleji?Děkuji za odpověd Lukáš Kolinger.
  • Odpověď: (Jana Hejrová, DiS.) 15.02.2017 11:54)
   Vážený pane Kolingere,
   děkujeme za Váš dotaz - povolování kácení dřevin rostoucích mimo les je v kompetenci každé městské části. Jestliže ke kácení dochází na katastrálním území Lipenců, pak by na Váš dotaz měl odpovědět Úřad městské části Praha – Lipence (http://praha-lipence.cz).
   Děkujeme za pochopení. 


Vytisknout