Údržba Radotínského potoka

Podle informace z Povodí Vltavy s.p. bude od 6. září prováděna údržba břehových porostů a opevnění Radotínského potoka v úseku od ústí Radotínského potoka do Berounky po oblast Cikánky.  

Práce by měly trvat cca 90 dní, během nichž budou odstraněny poškozené a nebezpečné dřeviny (jejich odstranění bylo projednáno se Správou Chráněné krajinné oblasti Český kras) a dále budou odstraněny sedimenty v ústí Radotínského potoka do Berounky. 

Práce budou provedeny v rámci povodňových škod v souvislosti s povodňovým stavem ze dne 29.6.2017.
Zveřejněno: 06.09.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 625 x
Vytisknout