• Vyhlášení výběrového řízení

    09.11.2018 / Městská část Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí Kina Radotín. Přihlášky k výběrovému řízení je třeba doručit do podatelny úřadu nejpozději do 5. 12. 2018 do 12.00 hodin.
  • Roznos Novin Prahy 16

    06.11.2018 / Redakce Novin Prahy 16 hledá spolupracovníka pro roznášení této tiskoviny v oblasti (starého) Sídliště, na Viničkách a v přilehlých ulicích. 
  • Informace pro uchazeče/uchazečky o pracovní pozici úředníka

    10.11.2010 / Obsazování volných pracovních míst úředníků zařazených do Úřadu městské části Praha 16 se řídí pokyny, které stanoví zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon).