Vyhlášení výběrového řízení

Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici referent/referentka Kanceláře úřadu, Úsek krizového řízení a vymáhání pohledávek. Přihlášky je třeba doručit do podatelny nejpozději do 2. 8. 2017 do 12.00 hod.

Úřad městské části Praha 16 se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
zastoupený tajemníkem ÚMČ Praha 16
vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pracovní pozici:
REFERENT/REFERENTKA KANCELÁŘE ÚŘADU, ÚSEK KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ A VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Pracovní poměr na dobu: NEURČITOU
Místo výkonu práce: Úřad městské části Praha 16
Termín nástupu: 21. 8. 2017
Platová třída: 9.-10. dle dosaženého vzdělání a splnění předpokladů

Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:

1)  Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 a odst. 2 zákona.

2)  Další stanovené podmínky:

a)  vzdělání minimálně středoškolské s maturitou
b)  komunikační schopnosti a příjemné vystupování
c)  aktivní znalost práce s PC (Microsoft Office, MS Outlook, Internet, spisová služba)
d)  psychická odolnost, vysoká flexibilita, spolehlivost a pečlivost
e)  řidičské oprávnění skupiny B.

Výhody:

a)  praxe ve veřejné správě
b)  praxe v oblasti krizového řízení a řešení mimořádných událostí.

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení budou:

a) údaje stanovené v ustanovení § 7 odst. 4 zákona
b)  strukturovaný životopis – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) zákona
c)  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona
d)  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. c) zákona.

Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00, nejpozději do 2. 8. 2017 do 12.00 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Kontakt: Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128 202.
Další informace: Ing. Pavel Jirásek, tel.: 234 128 200.

Praha 7. červenec 2017
Ing. Pavel Jirásek
tajemník Úřadu městské části Praha 16

Zveřejněno: 07.07.2017 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 703 x
Vytisknout