Využijte služeb mobilní radnice

Služba radotínské radnice pro místní občany, kteří se kvůli svému věku či zdravotnímu postižení obtížněji dostávají na pracoviště úřadu při vyřizování svých záležitostí, funguje již více než dva roky. 

Tato nadstandardní služba je určena handicapovaným občanům (ZTP) a osobám 75letým a starším a je zajišťována na území Radotína. Její zřízení nepřineslo radnici žádné vstupní vícenáklady, neboť nedošlo k pořízení žádných speciálních mobilních pracovišť, využívána je stávající technika a vozový park.

Do terénu za lidmi vždy vyráží plně kvalifikovaný pracovník příslušného pracoviště znalý odborné problematiky, který na místě občanovi poradí, jak si konkrétní záležitost vyřídit, jaké doklady či dokumenty jsou potřeba. V případě některých vybraných agend je dokonce možné celou agendu obstarat na místě hned při první návštěvě, případně se úředník vrací po vyřízení věci na úřadě. Mobilní radnice zahrnuje 13 konkrétních činností (agend) zajišťovaných Úřadem městské části Praha 16 a jednu agendu, kterou mají na starosti Technické služby Praha - Radotín. 

Služby (agendy) zahrnuté do projektu Mobilní radnice 
 • agenda ověřování 
 • místní poplatky ze psů
 • zábory veřejného prostranství
 • poradenství a pomoc při stěhování do domů s pečovatelskou službou
 • agendy evidence obyvatel a osobních dokladů (občanské průkazy)
 • sociální poradenství (dávky, pěstounská péče, sociálně právní ochrana dětí, veřejný opatrovník)
 • pomoc při žádání o sociální dávky na Úřad práce ČR 
 • poradenství pro stavebníky
 • vyhrazená parkovací místa pro osoby těžce postižené na zdraví
 • vydání rybářského lístku
 • kácení dřevin rostoucích mimo les (poradenství a pomoc při vyplnění žádosti)
 • povodňové plány nemovitostí
 • ubytování v Rekreačním zařízení v Chrobolech
 • agenda pronájmu hrobových míst
Kde službu vyžádat
ÚMČ Praha 16
Kancelář úřadu
pracoviště náměstí Osvoboditelů 21/2a, kancelář č. 17
kontaktní osoby: Kateřina Drmlová, Ing. Pavel Jirásek, Bc. Petra Mrázková
telefon: 234 128 201
e-mail: mobilniradnice@praha16.eu 

Služební vozidlo ÚMČ Praha 16
Služební vozidlo ÚMČ Praha 16
Zveřejněno: 02.11.2016 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1503 x
Vytisknout