Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
17.05.201801.06.2018
Rozhodnutí-Změna stavby před jejím dokončením Praha-Radotín, Revitalizace panelového domu čp. 1365, nám. Osvoboditelů, Změna stavby před jejím dokončením
17.05.201824.05.2018
Oznámení o přerušení dodávky vody dne 24.5.2018 Pražské vodovody a kanalizace oznamují, že dne 24.5.2018 v době od 8.00 do 20.00 hodin, dojde k přerušení dodávky vody v ulici Chatová a části ulice Strážovská, Praha 16-Radotín.
16.05.201811.06.2018
Vyhlášení výběrového řízení Městská část Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/referentka Odboru občansko správního, Úsek vnitřní správy (agenda přestupků). Přihlášku se všemi doklady je třeba doručit na podatelnu úřadu do 11. června 2018 do 12.00 hodin.
11.05.201826.05.2018
Usnesení "Částečné oplocení pozemků parc.č. 2087/1, 2087/21, 2087/24 v k.ú.Radotín" Praha 5-Radotín, lokalita Višňovka
10.05.201827.05.2018
Záměr pronájmu pozemku parc.č. 1030/1 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu pozemku parc.č. 1030/1, zahrada o výměře 389 m2 v k.ú. Radotín vlastníkovi pozemků parc.č. 1030/2 a 1030/3 v k.ú. Radotín. Tento záměr pronájmu pozemku byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 2. 5. 2018 usnesením č. 1383/2018.
09.05.201831.07.2018
Nabídka nepronajatých/nepropachtovaných pozemků Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu aktuálně připravil nabídku nepronajatých/nepropachtovaných pozemků na území okresu Praha-město k pronájmu/pachtu.
04.05.201821.05.2018
Oznámení o zahájení řízení Stavba č. 0113 TV Lipence, etapa 0015 - K průhonu, Rekonstrukce ul. Na Lhotkách, přeložka vodovodu, stavební úpravy stávající komunikace - staveništní komunikace
30.04.201828.05.2018
Veřejná vyhláška - hromad. předpis. seznam čj. 3772312/18/2000-11460-108973 Finanční úřad pro hlavní město Prahu oznamuje, že ode dne 26.04.2018 do dne 28.05.2018 zpřístupnil k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 3772312/18/2000-11460-108973
18.04.201811.06.2018
Vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) Magistrát hlavního města Prahy - odbor územního rozvoje informuje o veřejném vystavení návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) a Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu hl. m. Prahy na udržitelný rozvoj území
10.04.201818.06.2018
Úprava rozpočtu 2018 Návrh úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2018 byl v plném rozsahu schválen usnesením Zastupitelstva MČ Praha 16 č. 5/XX/2018 dne 26.3.2018.
09.04.201825.05.2018
Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z2838/00. Magistrát hlavního města Prahy - odbor územního rozvoje oznamuje zahájení projednávání návrhu celoměstsky významné změny Z2838/00 (3 varianty) Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy.
20.04.201822.05.2018
Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí č. HMS/009/2018 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje výběrové řízení s následnou aukcí na prodej rodinného domu č.p. 641 včetně pozemků parc.č. 644 a 645, k. ú. Radotín, ul. Ametystová, Praha 5.
05.01.201831.12.2018
Schválený rozpočet MČ Praha 16 na rok 2018 Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2018 schválený usnesením zastupitelstva MČ Praha 16 č. 5/XIX/2017 dne 18.12.2017.
14.12.201731.12.2018
Schválené rozpočty příspěvkových organizací Schválené rozpočty příspěvkových organizací Mateřská škola Praha - Radotín, Školní jídelna Praha - Radotín, Technické služby Praha - Radotín a Základní školy Praha - Radotín na r. 2018 včetně střednědobých výhledů rozpočtů těchto organizací na r. 2019 - 2020.
06.06.201730.06.2018
Závěrečný účet hospodaření za rok 2016 Závěrečný účet hospodaření MČ Praha 16 za rok 2016
25.05.201726.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SML. 3991/2017/35 Uzavřená mezi Městskou částí Praha 16 a Radotínským sportovním klubem, z.s.