Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
21.04.201707.05.2017
Veřejná vyhláška - Hrouda Roman, nar. 1948 Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
20.04.201705.05.2017
Opatření Na Cikánce Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Na Cikánce, spočívající v umístění přenosného dopravního značení zakazujícího vjezd do oblasti "Cikánka - K Zadní Kopanině" z důvodu sesuvu skalního masivu.
19.04.201704.05.2017
Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2286/24 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu pozemku parc.č. 2286/24, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k.ú. Radotín, zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 5. 4. 2017 usnesením č. 959/2017.
19.04.201704.05.2017
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 963/1 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 963/1, ostatní plocha, zeleň o výměře 1114 m2 v k.ú. Radotín, zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 5. 4. 2017 usnesením č. 961/2017.
19.04.201704.05.2017
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2286/14 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2286/14, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m2 v k.ú. Radotín, zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 5. 4. 2017 usnesením č. 958/2017.
13.04.201728.04.2017
Opatření obecné povahy KÚK Radotín Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel z důvodu komplexní údržby komunikací 2017
13.04.201728.04.2017
Opatření obecné povahy K Průhonu Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ulici K Průhonu z důvodu kompletní rekonstrukce komunikace
13.04.201728.04.2017
Opatření obecné povahy Starochuchelská Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ulici Starochuchelská z důvodu stavby přípojky vody a kanalizace pro pozemek č. parc. 300/2 k.ú. Velká Chuchle
13.04.201728.04.2017
Opatření obecné povahy U Malé řeky, Opata Konráda Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v umístění přenosného dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel z důvodu natáčení TV seriálu v ul. U Malé řeky a Opata Konráda
12.04.201724.04.2017
Vyhlášení výběrového řízení Městská část Praha 16 s vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici pokladní a správce webových stránek Kina Radotín. Přihlášku se všemi doklady je třeba doručit na podatelnu úřadu do 24.4.2017 do 12.00 hodin.
12.04.201727.04.2017
Záměr prodeje pozemků parc.č. 100/4, 155/3 a 226/20 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemků parc.č. 100/4, 155/3 a 226/20 v k.ú. Radotín zapsaných na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 22. 2. 2017 usnesením č. 903/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 29. 3. 2017 usnesením č. XVI/13/17.
12.04.201727.04.2017
Záměr prodeje pozemku parc.č. 17/6 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 17/6 v k.ú. Radotín zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 8. 3. 2017 usnesením č. 922/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 29. 3. 2017 usnesením č. XVI/14/17.
12.04.201727.04.2017
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 357/63 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje části pozemku parc.č. 357/63 v k.ú. Radotín o výměře 53 m2, zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 8. 2. 2017 usnesením č. 890/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 29. 3. 2017 usnesením č. XVI/18/17.
12.04.201727.04.2017
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1706/1 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1706/1 v k.ú. Radotín o výměře 54 m2, zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 25. 1. 2017 usnesením č. 867/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 29. 3. 2017 usnesením č. XVI/17/17.
12.04.201727.04.2017
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1060 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje části pozemku parc.č. 1060 v k.ú. Radotín o výměře cca 627 m2 (přesnou výměru určí geometrický plán) zapsaného na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 22. 2. 2017 usnesením č. 912/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 29. 3. 2017 usnesením č. XVI/16/17.
12.04.201727.04.2017
Záměr prodeje dvou částí pozemku parc.č. 2286/10 v k.ú. Radotín a pozemku parc.č. 2286/23 v k.ú. Radotín MČ Praha 16 oznamuje záměr prodeje dvou částí pozemku parc.č. 2286/10 v k.ú. Radotín o výměře 4 m2 a 61 m2 a pozemku parc.č. 2286/23 v k.ú. Radotín, zapsaných na listu vlastnictví č. 1919 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Tento záměr byl schválen Radou Městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 11. 1. 2017 usnesením č. 853/2017 a Zastupitelstvem Městské části Praha 16 na jeho zasedání dne 29. 3. 2017 usnesením č. XVI/15/17.
10.04.201726.04.2017
Oznámení o pokračování řízení změny stavby před jejím dokončením Komunikace a dešťová kanalizace-Panská zahrada, Praha-Zbraslav
10.04.201726.04.2017
Veřejná vyhláška - Stojka Ladislav, nar. 1966 Usnesení o ustanovení opatrovníka
10.04.201726.04.2017
Veřejná vyhláška - Stojka Francesco, nar. 1995 Usnesení o ustanovení opatrovníka
10.04.201710.05.2017
Veřejná vyhláška Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu za rok 2016
03.04.201705.05.2017
Grantový program Grantový program hl. m. Prahy pro oblast podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy
29.03.201729.04.2017
oznámení KÚ Oznámení KÚ o dokončení obnovy katastrálního operátu v k.ú.Lysolaje
25.03.201724.04.2017
VV-Oznámení Oznámen MHMP o zpracování a zveřejnění Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl.m.Prahy v uplynulém období (říjen 2014-březen 2017)
06.03.201731.12.2017
Schválený rozpočet na rok 2017 Oznámení o schváleném rozpočtu na rok 2017.