13.10.: Opatření pro Radotín

Jak funguje úřad a jednotlivá zařízení v Radotíně (stav ke dni 13.10.2020, 17.00 hodin).

Úřad městské části

V souladu s krizovým opatřením vlády došlo k úpravě úředních hodin radotínské radnice. Nově jsou hodiny ve všech budovách úřadu omezeny pouze na pondělí od 8.00 do 13.00 hodin a středu od 13.00 do 18.00 hodin.

Podatelna na adrese Václava Balého 23/3 ale funguje každý pracovní den v těchto rozšířených hodinách.

Přes všechna hygienická opatření, která jsou na úřadě nastavena (nošení roušek, dezinfekce rukou, dodržování rozestupů) žádáme občany, aby zvážili svoji návštěvu, případně záležitosti řešili přednostně elektronickou formou (e-mailem, prostřednictvím datových schránek) či telefonicky. Na Oddělení evidence obyvatel (agenda hlášení trvalého pobytu, cestovních pasů a občanských průkazů) je nejvhodnější se objednat on-line.

Kino a Kulturní středisko
Obě zařízení jsou na základě vládního usnesení od 12. října 2020 uzavřena

Sportovní hala, bazén, venkovní sauna na biotopu,
tedy všechna městská sportoviště spravovaná Radotínskou, o.p.s., jsou uzavřena

Mateřská škola
Od středy 14. 10. bude detašované pracoviště mateřské školy na náměstí Osvoboditelů 1367 (školka Hastrmánek) uzavřeno. Důvodem uzavření je výskyt onemocnění covid-19 a z toho plynoucí nedostatečný počet pedagogů i provozních zaměstnanců. K běžnému provozu by se školka měla vrátit opět od pondělí 26. října.

Mateřské školy Modřínek na náměstí Osvoboditelů, školka na Sídlišti a v Býšovské jsou v současné době v provozu bez dalších omezení.

Info najdete na webu mateřské školy www.msradotin.cz.


Ve středu 14. října se uskuteční jednání Krizového štábu Městské části Praha 16, během něhož mohou být přijata další opatření reagující na současnou situaci s onemocněním covid-19. Děkujeme za pochopení.
Zveřejněno: 13.10.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 942 x
Vytisknout