U řeky se bude kácet

Celkem třináct topolů kanadských nechá Městská část Praha 16 odstranit z aleje okolo Berounky. U dalších pěti stromů je třeba provést urgentní zásahy. Důvodem pro tato opatření je výrazné zhoršení jejich stavu, snížená vitalita a napadení houbovými chorobami. Větve potom prosychají a i při menším větru, bouřce či přívalovém dešti hrozí, že se zlomí a dojde tak k možnému úrazu.

V současné době byla vybrána firma, která zásah provede, datum kácení upřesníme na našich webových stránkách jakmile bude k dispozici. 

Cyklostezka je uzavřena
Topoly se nacházejí na pozemku v sousedství biotopu. Vede tudy frekventovaná cyklostezka, která byla dnes kvůli bezpečnostnímu riziku uzavřena. Objízdná trasa povede ulicemi K Lázním, Loučanská až ke kostelu sv. Petra a Pavla. 

Uzavření cyklostezky, 15.10.2020
Uzavření cyklostezky, 15.10.2020

Městská část nechala zpracovat odborný posudek, který hodnotil zdravotní stav a provozní bezpečnost 26 exemplářů topolů kanadských (Populus canadensis). Třináct topolů navrhli odborníci z průhonického výzkumného ústavu Silva Taroucy k odstranění z havarijních důvodů.

Uzavření cyklostezky, 15.10.2020

U dalších pěti dřevin jsou zásahy stanoveny individuálně. Dojde ke snížení koruny o zhruba polovinu jejich celkové výšky, odstranění nebezpečných rozsoch, případných odlomených větví a pahýlů s plodnicemi troudnatce kopytovitého, dřevokazné houby, která způsobuje rozklad dřeva. Pokud budou v průběhu prací odhaleny rozsáhlé hniloby v kmenech, budou odstraněny i tyto exempláře. Věk topolů překročil zenit fyziologického rozvoje, po jehož dosažení dochází k postupnému rozpadu a znehodnocení stromořadí. V našich klimatických podmínkách je to od 40 do 50 let, stáří topolové aleje v Radotíně je odhadováno na více než 60 let. 
 
Ve stejné lokalitě, tedy podél biotopu i v jeho areálu, proběhne ještě letos další výsadba stromů. Celkově půjde o čtyřiadvacet kusů - 5 dubů bahenních, 2 duby letní, vrbu babylonskou, 10 olší lepkavých, 4 javory babyka a 2 jilmy. Jde o kompenzaci za dřeviny pokácené kvůli stavbě optimalizace železnice. 

Odborný posudek (pdf, 117 kB)
Plánek s vyznačením dotčených dřevin
Náčrt náhradní výsadby

Uzavření cyklostezky, 15.10.2020

Uzavření cyklostezky, 15.10.2020 Uzavření cyklostezky, 15.10.2020 Uzavření cyklostezky, 15.10.2020 Uzavření cyklostezky, 15.10.2020 Uzavření cyklostezky, 15.10.2020

Další snímky najdete ve fotogalerii
Zveřejněno: 15.10.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1025 x
Vytisknout