Přecházení přes Výpadovou bude bezpečnější

Včera byla oficiálně zahájena výstavba přechodu pro chodce a navazujícího chodníku ve Výpadové ulici. Jedná se o spojení lokality „U Ondřeje“ a bytové zástavby v lokalitě kolem Tachovské ulice.

Začíná tak dlouho očekávaná stavba pěší trasy, jejíž záměr se v různých podobách objevuje již od roku 2006, kdy místo bývalého autoservisu plánovala soukromá společnost vybudovat nový supermarket. Díky úsilí radotínské radnice se podařilo projekt v poslední době urychlit a samotná stavební činnost začíná již nyní tak, aby práce byly z větší části dokončeny před otevřením podjezdu pod železniční tratí na Horymírově náměstí. Termín realizace je 27. listopadu. 

„Jsem rád, že několikaletá snaha vybudovat toto pěší propojení vedla k úspěchu, a že zhotovitel už převzal staveniště. I v tomto případě bylo komplikované projekt urychlit, protože Výpadová ulice není v naší správě. Občané se ale během příštích týdnů dočkají nového zabezpečeného přechodu s dělicím ostrůvkem a nočním přisvícením. To vše v místě, kde dosud vůbec nebylo možné tuto frekventovanou komunikaci, silnici druhé třídy, bezpečně přejít,“ uvedl Karel Hanzlík, starosta Městské části Praha 16.

Nový přechod pro chodce ve Výpadové, předání staveniště, 2.11.2020

Investorem celé akce je Technická správa komunikací hlavního města Prahy, finance pocházejí z projektu BESIP. Zástupci radnice se při zahájení prací se zhotovitelskou firmou dohodli na přesunu zařízení staveniště, které bylo umístěno přímo ve vozovce Tachovské ulice a nebezpečně ji zužovalo, do vhodnějšího místa. Všechny buňky budou přemístěny naproti směrem k bistru „U Ondřeje“, kde nebudou bránit průjezdu, ani průchodu. 


Nový přechod pro chodce ve Výpadové, předání staveniště, 2.11.2020
Nový přechod pro chodce ve Výpadové, předání staveniště, 2.11.2020 Nový přechod pro chodce ve Výpadové, předání staveniště, 2.11.2020 Nový přechod pro chodce ve Výpadové, předání staveniště, 2.11.2020Nový přechod pro chodce ve Výpadové, předání staveniště, 2.11.2020
Ve Výpadové ulici bude nový přechod. Staveniště bylo realizační firmě předáno 2.11.2020.

Zveřejněno: 03.11.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1560 x
Vytisknout