Praha zakázala topit tuhými palivy

Od října letošního roku platí v Praze zákaz topit uhlím, uhelnými briketami a koksem v kamnech a kotlích první a druhé emisní třídy nebo těch, které byly vyrobené před rokem 2000. 

Hlavní město chce tímto krokem předcházet zamoření svého území kouřem z topení, a to hlavně v zimních měsících. Vydalo proto obecně závaznou vyhlášku, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města.

Obecně závazná vyhláška č. 11/2019 Sb. hl. m. Prahy (pdf, 261 kB)

Opatření je v souladu s pražským klimatickým závazkem, hlavní město tímto krokem dokonce urychluje zákaz daný zákonem o ochraně ovzduší o dva roky. 

Další informace najdete na Portálu životního prostředí hlavního města Prahy (záložka "Ovzduší")
Zveřejněno: 19.11.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 604 x
Vytisknout