Za rok se projdeme po nové lávce

Dlouhé čekání na novou lávku přes Berounku skončí nejspíše už příští rok v létě. Nakonec zmizí most, který je v havarijním stavu. Nahradí ho na první pohled podobná, ale technicky dokonalejší varianta. Přechod přes řeku bude možný po celou dobu stavby.

Radotínská lávka se už od své stavby v 90. letech minulého století potýkala s řadou problémů. „Když se v roce 1994 stavěla, byla to ve srovnání s dneškem technologicky zaostalá doba. Chyběly zkušenosti s předpjatými i zavěšenými konstrukcemi. Technologická nekázeň a málo peněz nakonec vedly k tomu, že se lávka nepovedla,“ říká Josef Pleskot, architekt, který lávku navrhoval. Už během stavby se most částečně zbortil, následovaly úpravy a poslední velkou ránu mostu zasadily povodně. Od roku 2014 ho podpírají mohutné železné „nohy“ a zařízení hlídá počasí, aby za silného větru semafor pro jistotu lávku uzavřel.

Nová lávka bude širší, zvýší se hlavní sloup a větší bude i vzdálenost od hladiny.
Vizualizace: AP atelierNová lávka bude širší, zvýší se hlavní sloup a větší bude i vzdálenost od hladiny.
Vizualizace: AP atelier

Radotínská radnice do lávky, kterou má ve svěřené správě, pumpovala miliony korun, aby ji udržela v provozuschopném stavu. Ostatní mosty přes řeky v Praze spadají pod správu hlavního města, které díky iniciativě radotínské radnice tento rozpor uznalo. V roce 2018 uveřejnilo podobu zcela nové radotínské lávky a vypsalo výběrové řízení na jejího dodavatele. Most s mohutnými podpěrami ve tvaru písmene ypsilon na obrázcích trochu připomínal Millennium Bridge v Londýně. Výběr dodavatele se však na dva roky zablokoval, protože jedna ze zúčastněných firem podala odvolání, ve kterém rozporovala kvalifikační kritéria přihlášených společností. Spor dostal na stůl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). U něj se však problém zasekl a dva roky se nic nedělo. „Snažil jsem se úřad vícekrát kontaktovat, ale odpovědí mi bylo, že nejsme účastníkem řízení, protože stavbu zadalo hlavní město,“ vysvětluje starosta Radotína Karel Hanzlík. 

Detail boční části lávky. 
Vizualizace: AP atelier

Detail boční části lávky. 
Vizualizace: AP atelier

Radotínská radnice proto loni přišla s novým řešením. „Navrhli jsme celé výběrové řízení zrušit. Přispěla k tomu i skutečnost, že se nám spolu s dalšími obcemi sousedícími s Berounkou podařilo iniciovat legislativní změnu a díky novelizaci zákonu č. 114/1995 o vnitrozemské plavbě v  poslanecké sněmovně vyškrtnout řeku ze seznamu toků vhodných ke splavnění loděmi,“ uvádí Karel Hanzlík. Projekt nové lávky, který se zaseknul na ÚOHS, totiž počítal s průjezdem velkých plavidel. Jelikož tato varianta se loni smetla ze stolu, bylo se možné vrátit k jednoduššímu přemostění Berounky. 

Nová lávka nakonec bude asi o polovinu levnější než dříve navrhovaná varianta. Tři betonové podpěry projdou úpravou a stavbaři nad hladinou vztyčí ocelovou konstrukci, na niž usadí samotnou pochozí část. Zůstane také hlavní pylon připomínající lodní stěžeň. Celkově se bude lávka hodně podobat své předchůdkyni. Díky nadvýšení mostovky i prodloužení pylonu však podle jejího architekta Josefa Pleskota bude mnohem vznešenější.

„V polovině listopadu loňského roku jsme iniciovali s hlavním městem jednání o dalším postupu. Architekt Pleskot se pustil do nového návrhu lávky a vyhlásili jsme výběrové řízení na dodavatele formou Design & Build, které urychluje celý proces a zároveň garantuje cenu projektu,“ říká radotínský místostarosta Miroslav Knotek. Radnice se dohodla s hlavním městem na poskytnutí peněz, celý proces přípravy stavby je však nově v režii radotínské radnice. U mohutnější lávky by se náklady na její zřízení patrně dostaly k hranici sta milionů korun, stavba kopie předchozí lávky v technologicky dokonalejší podobě přijde na méně než polovinu této sumy.

Ušetří se například za budování mohutných pilířů. Jeden z nich by přitom musel vyrůst i přímo v říčním toku. „To považuji za nesprávné ve vztahu k přírodě. Díky našemu řešení nebude nic takového nutné, Radotín se navíc vyhne náročným stavebním zásahům,“ říká architekt Josef Pleskot.

Stavba nové lávky začne letos na podzim. Než ji stavbaři uzavřou a celou horní část nad pilíři odstraní, vznikne dočasné propojení mezi oběma břehy. Zajistí ho pontonová lávka umístěná kousek vedle lávky po proudu řeky. Velkou ocelovou konstrukci přivezou nákladní auta na zbraslavský břeh. Tam dělníci spojí tři kusy konstrukce do jednoho a jeřáb kovový propletenec uloží nad řeku. Stožár s lany poté dotvoří pevnou strukturu nové lávky. Její životnost má být nejméně sto let.

Radotín si dlouho vystačil jen s přívozem 

Most nad řekou je pro Radotín důležitou spojnicí především se Zbraslaví a Lipencemi. Plnohodnotné lávky se však městská část dočkala až v roce 1994. Nejdříve na řece sloužil převozník, později kousek od ústí Radotínského potoka vyrostla vždy na jaře pontonová lávka. 

Pontonový most spojoval břehy od 70. let minulého století. 
Foto: Archiv Letopisecké komise Radotín

Pontonový most spojoval břehy od 70. let minulého století. 
Foto: Archiv Letopisecké komise Radotín

Po dlouhou dobu zajišťoval spojení mezi břehy přívoz. Až do konce druhé světové války se o něj starali soukromníci, kterým obec tuto službu pronajímala. V roce 1951 přešlo převoznictví pod Komunální podnik Praha. Vůbec posledním převozníkem byl v Radotíně Josef Rakušan, který provozoval malý prám pro osobní přepravu a velkým prámem převážel automobily. Zajímavostí je, že když se Berounka naplnila velkým množstvím vody, vzrostly i ceny za transport na druhou stranu toku. 

V 70. letech minulého století nahradila převozníky provizorní lávka položená na zakotvených lodicích. Tento pontonový most se vždy na zimu rozmontoval. O stavbu první pevné lávky se zasadil loni zesnulý radotínský starosta Jiří Holub. Slavnostního otevření v roce 1994 se zúčastnili primátor Prahy Jiří Koukal a tehdejší ministr dopravy Jan Stráský.
Petr Buček
Zveřejněno: 12.07.2021 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 4297 x
Vytisknout