Nadace J&T finančně podpořila ukrajinské uprchlíky v Radotíně

Před měsícem spustila radotínská radnice adaptační program pro uprchlíky z Ukrajiny. Nadace J&T pro tyto účely darovala celkem 530 tisíc korun. 

Finance budou použity na provoz dětských adaptačních skupin. Ty fungují pro více než padesátku ukrajinských dětí, které jsou rozděleny podle věku do tří skupin. Jedna je určena předškolákům, zbývající dvě jsou pro starší děti až do 15 let. Dopolední program probíhá každý pracovní den v Koruně a v prostorách základní umělecké školy. Každá skupina má svoje ukrajinsky mluvící učitele a česky hovořící dobrovolníky z Radotína. Jejich mzdy jsou také hrazeny z daru poskytnutého Nadací J&T. 

Logo Nadace J&TMěstská část Praha 16 zajišťuje i intenzívní jazykovou výuku českého jazyka téměř dvaceti žen, které utekly před válkou z Ukrajiny a nyní pobývají v Radotíně. Z daru budou uhrazeny i mzdové náklady lektorky, která kromě výuky češtiny předává maminkám i praktické informace spojené s životem v naší zemi. Lekce probíhají čtyřikrát v týdnu v zázemí Kulturně-komunitního centra Koruna. Konat se budou až do konce června.

„Nadaci J&T děkuji za velkorysou a především rychlou finanční podporu na tak důležitou věc, kterou je podpora sebevzdělávání jak ukrajinských dětí, tak jejich maminek,“ uvedl Karel Hanzlík, starosta Městské části Praha 16. „V té záležitosti bych i rád ocenil kvalitní a nyní velice intenzívní spolupráci radnice s naší základní a mateřskou školou, ale i školní jídelnou. Děkuji ředitelům těchto zařízení, kantorům a jejich dalším pracovníkům. Přeji si, abychom v naší podpoře neustávali. A pokud to bude jen trochu možné, abychom i nadále ukrajinským matkám a jejich dětem pomáhali,“ dodal Hanzlík. 

Cílem této pomoci je začlenit válečné uprchlíky do běžného života městské části. Základy českého jazyka zlepší komunikaci, ale i postavení běženců na trhu práce. Záměrem adaptačních skupin je postupné zapojení dětí do tříd a kolektivů místních škol a školek. 
Zveřejněno: 22.04.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1432 x
Vytisknout