Pro případ bleskové povodně zajistila radotínská radnice mobilní zábrany

V hlavním městě platí pro další dny výstraha na velmi silné bouřky, ale i povodňovou bdělost na některých menších tocích. Opakovaně nejkritičtějším místem v Radotíně se při podobném typu srážek a bouřkové činnosti ukazuje ulice V Sudech, případně navazující části K Cementárně a Vápenná. Příčinou je nízká kapacita propustku na Šachetském potoce v ulici V Sudech. 

Jestliže nastane situace reálného ohrožení bleskovou povodní, budou na křižovatce ulic K Cementárně a Vápenná dočasně osazeny mobilní protipovodňové prvky. Ty pomohou zabránit průniku vody do ohrožených míst. V případě, že dojde k těmto opatřením, bude dočasně znemožněn průjezd z ulice K Cementárně do Vápenné. Objízdná trasa pro operativní příjezd složek Integrovaného záchranného systému do ulice U Učiliště a do Vápenné bude vedena přes cyklostezku z ulice Hadravská.

"Městská část Praha 16 dlouhodobě usiluje o opravu propustku tak, aby k podobným situacím (jako v roce 2017) nemohlo dále docházet. Na úrovni Magistrátu hlavního města Prahy je tato akce z iniciativy radotínské radnice připravována od roku 2017 a předloni byla zařazena do rozpočtu hlavního města Prahy. Bohužel díky vleklým výběrovým procesům a koordinaci stavby i s opravou vozovky v inkriminovaném místě dojde k zahájení prací na opravě mostku a propustku v ulici K Cementárně v termínu od 11. července 2022," potvrzuje Karel Hanzlík, starosta Městské části Praha 16.

Občané ulic Vápenná a K Cementárně dostanou souhrnnou informaci v písemné podobě do svých poštovních schránek. 

Ve Vápenné ulici a před hasičskou stanicí v ulici V Sudech byl nainstalován mobilní protipovodňový systém NOAQ.
Ve Vápenné ulici a před hasičskou stanicí v ulici V Sudech byl nainstalovaný mobilní protipovodňový systém NOAQ.

Ve Vápenné ulici a před hasičskou stanicí v ulici V Sudech byl nainstalován mobilní protipovodňový systém NOAQ. Ve Vápenné ulici a před hasičskou stanicí v ulici V Sudech byl nainstalován mobilní protipovodňový systém NOAQ.
Zveřejněno: 28.06.2022 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 29.06.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 868 x
Vytisknout