Stavbaři pracují na opravě mostu v ulici K Cementárně. V polovině září se bude opravovat propustek na Šachetském potoce

Od července probíhají úpravy mostku přes Šachetský potok v ulici K Cementárně. Až stavbaři dokončí mostní konstrukci, dojde na přestavbu propustku, jehož nízká průtoková kapacita byla příčinou povodně v roce 2017. Jeho rekonstrukce včetně protipovodňových opatření by měla začít v polovině září.

Blesková povodeň 2017
Na konci školního roku před pěti lety zasáhla Radotín blesková povodeň. Šachetský potok se před ústím do Radotínského potoka rozlil do okolí. Zaplavil část ulice K Cementárně, voda se dostala do stanice profesionálních hasičů V Sudech a vyplavila garáže zdravotnické záchranné služby. Škody napáchala i v několika domech v ulici Vápenná a U Učiliště. Hasiči odčerpávali vodu ze zahrad a sklepů. 

„Propustek pod ulicí K Cementárně prošel v minulosti nevhodnou úpravu. Stavbaři pod silnici umístili potrubí, které se právě v roce 2017 ukázalo jako příliš úzké,“ říká starosta Radotína Karel Hanzlík.

👉 Čtěte: Blesková povodeň, 29.6.2017
👉 Fotky z povodně 29.6.2017

Oprava mostu v ul. K Cementárně, 17. a 19. srpna 2022:


Městská část Praha 16 od této události usilovala o opravu propustku tak, aby k podobným situacím už nemohlo dál docházet. „Nejdříve jsme museli vyřešit majetkové poměry a část inkriminovaného koryta v blízkosti ústí získat od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do správy Městské části Praha 16. Teprve poté jsme mohli usilovat o zajištění finančních prostředků na stavební úpravu z rozpočtu hlavního města,“ vysvětluje Hanzlík.

Sloučené projekty
Protože se jedná se o kombinaci dvou různých projektů rozdílných investorů, bylo stavbu potřeba časově naplánovat a požadavky sjednotit. Koordinační schůzka všech zúčastněných společností byla na radotínskou radnici radotínskou samosprávou svolána začátkem března 2022. „Přestože finance na úpravu kapacitně nevyhovujícího ústí Šachetského potoka byly v rozpočtu hlavního města Prahy už v roce 2020, kvůli vleklým výběrovým procesům a koordinaci stavby i s opravou vozovky, tak stavba mohla být zahájena až letos, na začátku letních prázdnin,“ uvedl Karel Hanzlík. 

Rekonstrukci mostu zajišťuje Technická správa komunikací hlavního města Prahy, práce provádí společnost BM Construction. Magistrátní oddělení technické vybavenosti má na starosti přestavbu Šachetského propustku. Pracovat na něm bude firma Nowastav.

Mobilní protipovodňové prvky
Od přívalových povodní věnovala radnice tomuto problematickému místu zvýšenou pozornost. Vytvořen byl krizový plán. Zakoupeny byly mobilní protipovodňové prvky systému NOAQ, které by byly v případě ohrožení instalovány jak ve Vápenné ulici, tak i před hasičskou stanicí V Sudech. Běžnou údržbu prováděly místní technické služby, které čistily koryto potoka od nánosu usazenin i nevhodné vegetace. 

Související články: 


Blesková povodeň v Radotíně, 29.6.2017
Blesková povodeň zaplavila nejen profesionální hasiče. Voda se valila ulicí K Cementárně až do Vápenné, kde vyplavila několik domů; 29.6.2017

Blesková povodeň v Radotíně, 29.6.2017
Zaplavená Vápenná ulice, 29.6.2017
Zveřejněno: 19.08.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 964 x
Vytisknout