Radnice spustila veřejnou sbírku. Pomůže uprchlíkům z Ukrajiny

Městská část Praha 16 otevřela 8. března sbírkový účet. Finanční příspěvky, které tímto způsobem vybere, bude radotínská radnice používat primárně na pokrytí nákladů spojených s pomocí ukrajinským uprchlíkům. Založení sbírky podléhá souhlasu Magistrátu hlavního města Prahy. 
 
„Ubytování pro lidi, kteří utekli před válkou z Ukrajiny, jsme poskytli ve dvou našich zařízeních. Jde zejména o maminky s malými dětmi,“ uvádí Karel Hanzlík, starosta Městské části Praha 16. Krátkodobý a přechodný azyl je možný ve sportovní hale, objekt určený pro dlouhodobější pobyt se nachází ve starém pečovatelském domě. Získané peníze budou poskytnuty na úhradu provozních nákladů spojených s ubytováním, nákup každodenních potřeb jako potravin, drogerie, hygienických potřeb nebo léků, případně k zakoupení a dopravě nezbytné materiální pomoci na Ukrajinu. 
 
„Zcela bezprecedentní invaze Ruska na svrchované území Ukrajiny během pár dní změnila mnoho z toho, na co jsme byli zvyklí. Přestože převažují obavy z dalšího vývoje, zažíváme velkou vlnu solidarity. Za všechnu podporu ukrajinskému národu vám mnohokrát děkuji,“ dodává Hanzlík.
 
Přispívat je možné na účet číslo 6145130399/0800 vedený u České spořitelny.

Pro úhrady v cizí měně:

Číslo účtu (IBAN): CZ46 0800 0000 0061 4513 0399
Kód banky (BIC): GIBACZPX
Adresa majitele účtu: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
Adresa pobočky: náměstí Osvoboditelů 1409, 153 00 Praha-Radotín

Účet je transparentní, pohyb finančních prostředků je možné kdykoliv sledovat on-line pod tímto odkazem.

Vloženo: 09.03.2022 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 16.03.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2213 x
Vytisknout