Škola v plavání pokračovat chce, záleží na rodičích

Zhruba tři miliony korun ročně činí náklady na plavání žáků radotínské školy. Z toho asi čtvrtinou přispívali rodiče dětí formou 30korunového poplatku za výukovou hodinu. Někteří však proti němu protestovali, a škola jej proto změnila na dobrovolný. Nyní čeká, zda vybere dostatek peněz na to, aby i v příštím školním roce mohli plavat všichni žáci radotínské školy.

O příspěvek ve výši 900 korun do kulturně-sportovního fondu požádal rodiče v prosinci ředitel radotínské základní školy Jiří Kovařík. Všechny do té doby uhrazené poplatky za plavání škola rodičům vrátila. Dobrovolný příspěvek je možné posílat během ledna. „Podle toho, kolik peněz se nám do začátku jara sejde, rozhodneme, jak bude vypadat výuka plavání v příštím školním roce. V tom letošním už nic měnit nebudeme,“ vysvětluje Jiří Kovařík. 

Škola dobrovolný příspěvek  na plavání ve výši 900 korun na školní rok 2022/23 vybírá prostřednictvím účtu 30015–131604349/0800. Za všechny příspěvky rodičům děkuje!

➡️ Beseda s rodiči
Škola spolu s  vedením městské části a školské rady pozvala v prosinci rodiče do své auly, aby s nimi pokračování třetí hodiny tělocviku spojenou s plaváním probrala. Zúčastnilo se jí okolo patnácti otců a  matek, kteří se až na malé výjimky postavili za pokračování plaveckých hodin. „Jsme jednoznačně pro plaveckou výuku. Svým dětem platím v  létě týdenní plavecký tábor, který stojí čtyři tisíce korun. Příspěvek na plavání ve výši devíti set korun na celý rok je proti tomu směšný,“ uvedla na setkání jedna z maminek. 

Bazén pořádal v prosinci druhý ročník dětských závodů Radotínský plachetník. Přihlásilo se 140 dětí. 
Foto: Petr Buček
Bazén pořádal v prosinci druhý ročník dětských závodů Radotínský plachetník. Přihlásilo se 140 dětí. 
Foto: Petr Buček

Odpůrcům poplatku ve výši 30 korun za jednu výukovou jednotku se nelíbí, že jej škola požadovala po všech rodičích. Skutečné náklady na hodinu plavání jednoho žáka jsou přitom zhruba o sto korun vyšší. Stěžovali si u  školní inspekce, která jim dala za pravdu. Nyní je poplatek dobrovolný a škola čeká, zda se na účtu sejde dost peněz na to, aby plavání mohlo pokračovat plošně pro všechny žáky školy. 

Ta rodičům zároveň nabídla, aby se kdykoliv přišli na bazén na výuku plavání svých dětí podívat. V prosinci to udělala například Alena Slámová, předsedkyně školské rady, která při radotínské škole zastupuje zájmy rodičů. „Šly jsme se s kolegyní na hodinu podívat bez ohlášení předem. Zajímala nás interakce dětí. Ukázalo se, že jedno dítě mělo z vody strach. Překvapilo nás, jak empaticky a  vstřícně se k tomu lektor postavil a dítě nenásilnou formou do plavecké výuky začlenil,“ říká Alena Slámová a dodává: „Plavání je vhodné sledovat také optikou do budoucího života dětí. Sama u  sebe vím, že když děti tráví čas na táboře a ve škole v přírodě, kde chodí k vodě, jsem rozhodně klidnější, když vím, že se naučilo dobře plavat.“

Její slova potvrzuje také radotínská radní a učitelka prvního stupně Simona Baráková: „Je neuvěřitelné, jaké pokroky děti na bazéně dělají. Hodiny jsou pojaty zábavně, ale jen o vodních hrátkách být nemůžou. Je to stejné jako v  jiných hodinách. Skutečnost, že děti naší školy mají díky bazénu tři hodiny tělocviku, považuji jako sportovkyně za obrovskou devízu.“ Plavání odborníci hodnotí jako velmi zdravý pohyb, který pomáhá tělesnému rozvoji dětí a zlepšuje jejich imunitu.

➡️ Máme moderní bazén
„Výukou plavání se zabývám 35 let a mohu potvrdit, že podmínky v Radotíně jsou výborné. Voda tady na rozdíl od jiných bazénů nepůsobí agresivně na kůži a nekomplikuje dýchání. Naši lektoři chodí učit nejraději právě sem do Radotína,“ uvádí Martina Ježková, vedoucí plavecké školy Betynka, která se stará o výuku na radotínském bazénu. Připouští zároveň, že ostatní školy v Praze a Středočeském kraji neustále shánějí volné kapacity na bazénech, a pokud jej radotínská škola v příštím školním roce nebude využívat naplno, hned si jej zamluví pro sebe. 

„Stavbu bazénu jsme plánovali od roku 2010, z  půlky jsme jej financovali z  radotínského rozpočtu, celkem přišel na zhruba sto milionů korun. Má moderní výrobník chloru ze soli s  elektronickým dávkováním a  ten díky tomu nepůsobí tolik agresivně. V roce 2019 nám zástupci rodičů odsouhlasili pravidelný příspěvek na plavání, letos však malá skupinka z nich proti povinnému placení protestovala a  museli jsme zavést dobrovolný příspěvek,“ vysvětluje místostarosta Miroslav Knotek. 

Kvůli nevoli malé části rodičů se škola ocitla v  komplikované situaci a budoucnost plavání v rámci výuky se stala nejistou. Požadavek na zaplacení dobrovolného příspěvku do kulturně-sportovního fondu školy považuje také vedení městské části, která je jejím zřizovatelem, za určité referendum. Má ukázat, zda rodiče v plavecké výuce svých dětí chtějí pokračovat. „Byla by velká škoda, kdyby nakonec v  Radotíně plavaly děti z  jiných škol a naše by bazén nevyužívaly. Městská část přispívá na plavání více asi třemi čtvrtinami skutečných nákladů. Platit vše však v  možnostech radnice není. Ceny v příštím období mohou ovlivnit i měnící se ceny energií,“ uzavírá Miroslav Knotek.
Petr Buček
Zveřejněno: 04.01.2023 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 570 x
Vytisknout