• Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2022 číslo 10/2022

  08.12.2022 / Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 zveřejňuje na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIX/5/21 ze dne 20. prosince 2021, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 10/2022.
 • Výluky vlaků

  08.12.2022 / Z důvodu končící rekonstrukce železniční stanice Praha-Radotín v rámci akce "Optimalizace trati Praha- Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)" budou od 11. prosince 2022 probíhat různé výluky vlaků.
 • Čaj o třetí s Markétou Fassati

  08.12.2022 / Na již tradičním Čaji o třetí, který se netradičně konal ve středu 7. prosince, nezůstalo volné ani jedno místo. Vystoupení mezinárodně uznávané sopranistky Markéty Fassati zcela naplnilo sál Koruny seniorkami a seniory.
 • Schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2023 a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových rozpočtů na roky 2023 - 2025

  07.12.2022 / Městská část Praha 16 v souladu s ustanovením § 28a zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů do roku 2025 zřízených příspěvkových organizací Městské části Praha 16 pro rok 2023.
 • Vyhlášení výběrového řízení

  07.12.2022 / Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/referentka Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Odboru občansko správního s nástupem od 1. února 2023. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 2. ledna 2023 do 12 hodin.
 • Vyhlášení výběrového řízení

  07.12.2022 / Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/referentka Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Odboru občansko správního s nástupem od 1. února 2023. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 2. ledna 2023 do 12 hodin.
 • Tunýlek v Prvomájové se otevře již v pátek

  07.12.2022 / Dle informací, které jsme dnes obdrželi od hlavního stavbyvedoucího stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo - Černošice (mimo)“, bude „tunýlek“ mezi ulicemi Vrážská a Prvomájová otevřen již v pátek 9. prosince v odpoledních hodinách.
 • Oznámení o zahájení společného řízení

  07.12.2022 / Novostavba rodinného domu, parc.č.3107/1 k.ú.Zbraslav, lokalita Závist
 • Výzva

  07.12.2022 / Novostavba bytového domu Lochkov, ul. Cememtářská, Praha - Lochkov