Berounka by neměla být vodní cestou

Ve středu 6. března prošel ve sněmovně třetím čtením pozměňovací návrh poslankyně Jany Krutákové, kterým je řeka Berounka vyřazena ze seznamu využitelných vodních cest určených pro splavnění. 

Pokud zákon schválí senát a podepíše prezident, naplní se požadavky hlavního města Prahy, pražských městských částí, obcí a měst ve Středočeském kraji, které se dlouhodobě stavěly proti navrhovaným zásahům do krajiny a výstavbě rozsáhlých vodních děl. 

Dosud je Berounka od 37. říčního kilometru po přístav Radotín vymezena jako dopravně významná vodní cesta. Podle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, by musel investor, jako ministerstvo dopravy a Ředitelství vodních cest, prosazovat splavnění vodního toku. To by předpokládalo výstavbu rozsáhlých vodních děl. Kromě vyhloubení dna přibližně na 40kilometrovém úseku toku od Berouna po Radotín a úprav koryta řeky ve zdrži modřanského jezu, mělo jít o výstavbu dvou nových jezů, deseti plavebních komor, zvýšení jezu v Karlštejně nebo vybudování plavebního kanálu v říční nivě u Lipenců a Dolních Černošic. 

Tisková konference k nesouhlasu se splavněním Berounky, 21.5.2018„Výstavbou jezu a plavební komory nedaleko soutoku s Vltavou, na prvním říčním kilometru, by došlo ke zpětnému vzdutí a zvýšení hladiny Berounky o jeden a půl až dva metry. To by mělo okamžitý a podstatný vliv na mnoho staveb, například v jedné z radotínských lokalit, která se nazývá Šárovo kolo,“ uvedl již dříve radotínský starosta Karel Hanzlík.

Karel Hanzlík, starosta Městské části Praha 16 


Rovněž tehdy sdělil, že nejzásadnější by byla fatální změna charakteru koryta a proudnosti toku na spíše stojatý charakter vodního sloupce, což by mělo vliv na současnou flóru a faunu nalézající se v řece. 

Tisková konference k nesouhlasu se splavněním Berounky, 21.5.2018
Radotínský starosta Karel Hanzlík na tiskové konferenci k nesouhlasu se splavněním Berounky. Radotín, 21.5.2018

Další snímky na https://photos.app.goo.gl/r05QNk4PquoisjoX2

Výstavbou vodních děl by mohlo dojít k zásadnímu snížení retenční schopnosti celé údolnice od Dolních Černošic až po soutok, což by znamenalo rychlejší nástup povodňových stavů i pro hlavní město. 

V květnu 2015 proto podepsaly městské části a obce v oblasti soutoku Berounky a Vltavy společné Memorandum, kterým vyjádřily zájem na spolupráci na rozvoji a budoucím využití území kolem soutoku Vltavy a Berounky. K memorandu se následně připojilo i hlavní město Praha. V září 2015 schválili starostové deseti obcí sdružených ve svazku obcí Region Dolní Berounka společné stanovisko, kterým žádali, aby byla Berounka vypuštěna ze seznamu toků určených pro motorovou lodní dopravu. Také zastupitelstva městských částí (Praha 16, Praha 12, Praha-Lipence, Praha-Velká Chuchle a Praha-Zbraslav) přijala usnesení, v nichž vyslovila svůj nesouhlas se záměrem splavnění Berounky.

K uvedené problematice se doslova na břehu Berounky konala v květnu minulého roku v Radotíně velká tisková konference za účasti médií, kde výše uvedení zástupci dotčených samospráv vyjádřili nesouhlas se záměrem splavnění Berounky. 

Bližší informace najdete v článku: "Zachraňme Berounku v její přírodní kráse i pro budoucí generace," volají starostové 

Tisková konference k nesouhlasu se splavněním Berounky, 21.5.2018
Berounka v Praze-Radotíně

V současné době zpracovává Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy návrh akčního plánu pro realizaci přírodního Příměstského parku Soutok. Jeho cílem je zachovat cenné přírodní hodnoty v této oblasti, naplnit její rekreační a turistický potenciál, ale citlivější formou, která navíc bude navíc výrazně méně nákladná než plánované splavnění Berounky. 

Hlasování poslanců o novele zákona o vnitrozemské plavbě 6. března 2019

Zveřejněno: 11.03.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 3402 x
Vytisknout