Další dopravní změny kvůli uzavřené Zderazské ulici, kde pokračuje výstavba inženýrských sítí

Od pondělí 16. září už nebude možné využívat neoficiální objízdnou trasu Otínskou ulicí. Průjezd z Radotína směrem na Třebotov bude jednosměrně umožněn oblastí Viniček. Autobusová doprava bude obousměrně převedena do ulice V Sudech (linky 309 a 313).

Kvůli pokračování výstavby inženýrských sítí a obnově komunikace dojde v termínu od 16. 9. do 13. 12. 2019 k úplné uzavírce v ulici Zderazská v úseku: Karlická – Otínská, včetně křižovatky s Otínskou. Dále bude Zderazská ulice v úseku od Kolové po Nýrskou zjednosměrněna ve směru z centra.

Objízdná trasa je nadále vedena obousměrně Karlickou ulicí do Černošic, dále Karlštejnskou přes Solopisky, Roblín, Kuchař a zpět na komunikaci 101 Třebotov.

Individuální doprava ve směru z Kosoře do Radotína je vedena přes Roblín – Solopisky a Černošice do Radotína.

Pro nákladní dopravu nad 12 tun je stanovena objížďka ve směru na Třebotov od Strakonické touto trasou: nájezdovou rampou na Lahovický most a dále po Pražském okruhu, sjezd je v exitu 16 na komunikaci K Barrandovu – vlevo K Austisu a po vyznačených komunikacích přes Ořech a Chýnici až do Třebotova.

Změna je ve vedení individuální dopravy ve směru Třebotov a Kosoř nově po neznačené trase Karlickou ulicí – vpravo Na Viničkách – vpravo Kolová – Zderazská – hranice Prahy.

Autobusová doprava je vedena obousměrně ulicemi V Sudech a K Cementárně.

Zhotovitelem stavby je spol. Čermák a Hrachovec, a.s.

 

Zveřejněno: 12.09.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1729 x
Vytisknout