Další velká investiční akce dokončena

Pro veškerý silniční provoz bylo ve čtvrtek 16. května otevřeno Šárovo kolo, kde byla více jak rok k vidění intenzivní stavební činnost. Jednalo se o velkou investiční akci téměř za 57 milionů korun, která zahrnuje hlavně opatření vedoucí ke zmírnění náporu velké vody, splaškovou kanalizaci, obnovu vodovodního řadu, rozšíření komunikace, nový chodník, nová parkovací stání a v neposlední řadě i přeložky elektrických a telefonních kabelů, kabelové televize, rozhlasu a veřejného osvětlení.


Šárovo kolo
17.5.2019 Otevření Šárova kola

 

„V počátku se vlastně jednalo o dvě samostatně projekčně připravené akce. Výstavbu protipovodňových hloubkově založených stěn a napojení oblasti Šárova kola na novou splaškovou kanalizaci a další infrastrukturu, na které radotínská radnice dle projektové dokumentace a kontrolních rozpočtů získala od hlavního města Prahy souhrnně 73 miliónů korun. Díky dobré koordinaci se vše podařilo dělat současně, což není vždy zcela běžné a standardní řešení,“ uvádí Karel Hanzlík, starosta Městské části Praha 16. „Zvolením tohoto postupu jsme ve výsledku ušetřili 16 milionů korun. V současné době žádáme pražský magistrát o převedení této částky na dofinancování bazénu,“ dodává Hanzlík. K snížení celkových nákladů stavby napomohla i nová technologie založení stěn v podobě tryskové injektáže.

 

Prvotním impulsem bylo ale řešení tzv. dynamických účinků povodně. Šárovo kolo totiž leží hned vedle řeky Berounky a během povodní v letech 2002 a 2013 šlo o jednu z nejpostiženějších oblastí v Radotíně. Původně zde totiž stával starý a již nefunkční ochranný val s nezabezpečenými vjezdy na pozemky. Zemní násep byl tedy zbourán a nahrazen betonovou ochrannou zdí navrženou na 20letou povodeň, navíc s půlmetrovou rezervou. Maximální výška zdi je 1,3 metru a celková délka je 447 metrů. Podél celé zdi byl položen nový chodník, nemělo by tak již docházet ke kolizi chodců, cyklistů a motorových vozidel.


Šárovo kolo     Šárovo kolo     Šárovo kolo     Šárovo kolo


Vloženo: 22.05.2019 – Eva Javorská ; Přečteno 1384 x
Vytisknout