Dotace v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Rada městské části Praha 16 svým usnesením č. 878/2017 ze dne 25. ledna 2017 vyhlásila pravidla pro udělení dotací pro rok 2017. Na dotace je vyčleněno 1,1 milionu Kč.

Dotační pravidla pro udělení dotací  na rok 2017 se vztahují na poskytování příspěvků z rozpočtu Městské části Praha 16 výhradně nestátním obecně prospěšným organizacím, fyzickým i právnickým osobám a školním klubům pouze v případě, jsou-li právnickými osobami s účetnictvím vedeným odděleně od účetnictví školy, působícím na území Radotína v oblastech volného času, sportu a kultury.

Žádost o dotaci na předepsaném formuláři a zpracované projekty se přijímají prostřednictvím podatelny na Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín v termínu do 28. února 2017 do 12.00 hodin pro akce konané od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017. Obálka s materiály bude zřetelně označena heslem „Dotace“.

Do tohoto termínu budou poskytovány informace ke zpracování projektů pracovnicí Kanceláře úřadu ÚMČ Praha 16  Bc. Ivetou Krejčí. Zaslané projekty se žadatelům nevracejí.

Žádosti podané po uplynutí lhůty budou z dotačního řízení vyřazeny.

Formuláře a kompletní pravidla pro udělení dotací platná pro rok 2017:

Zveřejněno: 01.02.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 4903 x
Vytisknout