Drahomíra Irglová oceněna stříbrnou medailí Senátu

U příležitosti Dne české státnosti, v pátek 25. září 2020, ocenil předseda Senátu Parlamentu České republiky RNDr. Miloš Vystrčil stříbrnou medailí 27 českých osobností. PhDr. Drahomíra Irglová, bývalá ředitelka radotínského gymnázia, získala medaili za celoživotní pedagogickou činnost a odvahu při podpoře studentů. 

V Hlavním sále Valdštejnského paláce předseda Senátu vyzdvihl, že všechny vyznamenané spojuje nezištná služba druhým, která má v jejich profesích a činnostech různé podoby.

Drahomíra Irglová oceněna stříbrnou medailí Senátu Parlamentu České republiky, 25.9.202
Foto: Senat.cz
Drahomíra Irglová s předsedou Senátu Parlamentu České republiky Milošem Vystrčilem 
Foto: Senat.cz

PhDr. Drahomíra Irglová se svou odbornou erudicí a dlouhodobou pedagogickou prací významně zasloužila o rozvoj Gymnázia v Radotíně, dnes Gymnázia Oty Pavla. Pracovala zde nepřetržitě celou svou profesní kariéru, neuvěřitelných 54 let jako učitelka, metodička, zástupkyně a ředitelka (od r. 1954 do roku 2008). Celých 16 let vedla radotínské gymnázium, 7 let jako zástupkyně, 9 let byla ředitelkou. I ve svém pokročilém věku byla vynikající pedagožkou, studenty velmi oceňovanou, především pro své odborné znalosti jazyků, literatury a reálií.

Na Jedenáctiletou střední školu v Radotíně, později Gymnázium, nastoupila v roce 1954 jako učitelka anglického a francouzského jazyka, ale také matematiky a jiných předmětů. Byla vždy náročnou, přísnou, ale spravedlivou kantorkou. V šedesátých letech, kdy se zvýšil počet vyučovacích hodin angličtiny a francouzštiny, se intenzivně věnovala audiovizuální metodě vyučování cizích jazyků a externě spolupracovala s Krajským pedagogickým ústavem jako metodička, pořádala ukázkové hodiny a vybudovala na radotínském gymnáziu jednu z nejmodernějších jazykových učeben v tehdejší době.

Společné foto oceněných. Drahomíra Irglová sedící vpravo Foto: senat.cz
Společné foto oceněných. Drahomíra Irglová sedí vpravo
Foto: Senat.cz

V nelehké době sedmdesátých a osmdesátých let k jejím prioritám patřil především odborný růst studentů a pedagogů, cenila si sympatické atmosféry pedagogického sboru, ve kterém působilo mnoho odborně zdatných pedagogů. Jako ředitelka školy v letech 1975 – 1984 se mnohokráte snažila pomoci nadaným studentům bez v tehdejší době dobrého „kádrového profilu“ a katolického vyznání. 

Po listopadu 1989 začala ihned spolupracovat s organizací Sokrates, díky níž navázala dlouhodobou spolupráci radotínského gymnázia s Lycée J. et A. Renoir v Anges ve Francii. Více než 10 let pořádala výměnné zájezdy našich studentů s francouzskými studenty a profesory. U mnohých vznikly trvalé přátelské vztahy s francouzskými rodinami. 

Je potěšitelné, že na Drahomíru Irglovou jako vynikající pedagožku stále vzpomíná mnoho absolventů radotínského gymnázia. Nejdojemnější jsou setkání s absolventy po čtyřiceti, padesáti i 60 letech od maturity, kteří si dodnes váží jejího pedagogického mistrovství a přístupu. 

Jsem přímo dojata, že Senát Parlamentu České republiky ocenil dlouhodobou pedagogickou práci paní Drahomíry Irglové, se kterou jsem měla čest deset let spolupracovat a společně rozvíjet radotínské Gymnázium Oty Pavla.

RNDr. Jana Hrkalová
ředitelka Gymnázia Oty Pavla 

Snímky použité v textu pocházejí z webových stránek Senátu Parlamentu České republiky: 
Předseda Senátu Miloš Vystrčil ocenil stříbrnou medailí 27 českých osobností, pojí je nezištná služba druhým (25.09.2020)
Zveřejněno: 01.10.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1051 x
Vytisknout