Druhá splátka poplatku za psa

Upozorňujeme držitele psů z Městské části Praha 16, že splatnost místního poplatku za psa byla 31.3.2019.
Pokud je poplatek vyšší než 600 Kč ročně, lze jej uhradit ve dvou stejných splátkách s tím, že druhá splátka poplatku bude uhrazena nejpozději k 31.8.2019.
Pokud nebude k tomuto datu místní poplatek uhrazen, může být správcem poplatku zvýšen až o trojnásobek a následně může být pohledávka předána k vymáhání.


Místní poplatek ze psů je možno uhradit:
  • hotově nebo platební kartou na pokladně Úřadu městské části Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a, přízemí, dveře č. 1
  • poštovní poukázkou prostřednictvím České pošty nebo bezhotovostním převodem na účet vedený u České spořitelny, a.s. Praha, číslo 19-2000861379/0800. K identifikaci platby je nutno použít variabilní symbol přidělený správcem poplatku.

Sazby a splatnost místního poplatku ze psů stanovuje obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 23/2003 Sb. o místním poplatku ze psů, v platném znění.

Vloženo: 14.08.2019 – Eva Javorská ; Přečteno 1012 x
Vytisknout