Důvod a způsob založení

Městská část Praha 16 vznikla jako součást územního samosprávného celku hlavního města Prahy, vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Postavení městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví zákon o hlavním městě Praze, zvláštní zákony a Statut hlavního města Prahy. Městská část plní úkoly patřící do samosprávy a vykonává státní správu pro území stanovené statutem v rozsahu stanoveném zákonem o hlavním městě Praze, zvláštními zákony a statutem.


Zveřejněno: 27.01.2015 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 20455 x
Vytisknout