Projekt revitalizace Centrum Koruna

Loga EVROPSKÁ UNIE, Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha - pól růstu ČR
Polyfunkční stavba čtyř samostatných funkčních celků (Kulturně komunitní centrum Koruna, Dům na půli cesty Koruna, Policie ČR, Základní umělecká škola) byla zahájena v lednu roku 2020. 

Výběrové řízení na zastavovací podmínky Centrum Koruna: 
  • schváleno 7.12.2011, usnesení č. 354,
  • stanovení pořadí soutěže usnesení č. 434 z 21.3.2012.
Architekt:  Grido, architektura a design – Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski, Ing. arch. Ladislav Vendel
Hlavní projektant: Deltaplan, Ing. Petr Kniha

Vizualizace: 

Vizualizace Kulturně-komunitního centra Koruna Vizualizace Kulturně-komunitního centra Koruna

Realizace: 1/2020 - 6/2021
Dodavatel: Albet stavební
Informace o veřejné zakázce: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/centrum-koruna-radotin-stavba
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 91 mil. 

Financování: 
  • Kulturně komunitní centrum Koruna 
    13,5 mil. Kč včetně DPH z Operačního programu Praha - pól růstu + spoluúčast MČ Praha 16: 1,5 mil. Kč včetně DPH

  • Dům na půli cesty Koruna 
    17,3 mil. Kč včetně DPH z Operačního programu Praha - pól růstu ČR + spoluúčast MČ Praha 16: 1,9 mil. Kč včetně DPH

  • Policie ČR – 35 mil. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy

  • ZUŠ – 25 mil. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy

Název projektu: Kulturně komunitní centrum KORUNA

Název programu: Operační program Praha – pól růstu ČR

Registrační číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000920

Hlavní cíl projektu/operace:

Realizace projektu spočívá ve vybudování nových prostorů pro zajištění možnosti konání sociálně zaměřených aktivit, komunitního setkávání a vzdělávání. Nové kulturně komunitní centrum bude poskytovat aktivity zaměřené na posilování místní sociální soudržnosti a sociálního začleňování.

Prostřednictvím vybudování nového kulturně komunitního centra v návaznosti na dosavadní kulturní centrum vzniknou nové potřebné prostory pro zajištění následné realizace sociálních, kulturních, pohybových, informačních a vzdělávacích aktivit.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Finanční podpora projektu bude 13,5 mil. Kč včetně DPH.

Název projektu: Dům na půli cesty KORUNA

Název programu: Operační program Praha – pól růstu ČR

Registrační číslo projektu: CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000921 

Hlavní cíl projektu/operace:

Cílem projektu je vybudování vhodných prostorů pro umožnění provozu nové sociální služby, která bude poskytovat ubytování, společenské prostředí, terapeutickou činnost a pomoc při  obstarávání osobních záležitostí pro mladé osoby začínající obtížný vstup do samostatného života.

Předmětem projektu je vybudování nového Domu na půli cesty KORUNA. Sociální služba bude zaměřena na sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené osoby. Výstupem projektu bude nový prostor s nabídkou přechodného ubytování a žádoucích návazných sociálně aktivizačních služeb.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Finanční podpora projektu bude 17,3 mil. Kč včetně DPH.


Související články k tématu Kulturně komunitního centra KorunaZveřejněno: 25.02.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1073 x
Vytisknout