• Upozornění na placení poplatku ze psa

  11.08.2021 / Dovolujeme si upozornit držitele psů z Městské části Praha 16, že druhou splátku poplatku ze psa je nutné uhradit nejpozději do 31. srpna 2021
 • Přidělené dotace 2021

  20.04.2021 / Zastupitelstvo městské části Praha 16 dne 29. března 2021 schválilo přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury. Mezi 66 projektů bude rozděleno 956 500 Kč.
 • Kdy a jak uhradit poplatky za psa

  11.02.2021 / Dovolujeme si upozornit držitele psů z Městské části Praha 16, že 31. březen je termín splatnosti místního poplatku za psa.
 • Zveřejnění schváleného rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021

  02.02.2021 / Městská část Praha 16 zveřejňuje střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026, rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2020, změny schváleného rozpočtu a rozpočtová opatření pro rok 2021.
 • Dotace na rok 2021 v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

  01.02.2021 / Rada městské části Praha 16 svým usnesením č. 789/2021 ze dne 27. ledna 2021 vyhlásila pravidla pro udělení dotací pro rok 2021. Žádosti se přijímají do 1. března 2021 do 12.00 hodin.
 • Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021

  28.12.2020 / Městská část Praha 16 zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2021, který bude projednávat zastupitelstvo na veřejném zasedání konaném 20. ledna 2021. Rozpočet Městské části Praha 16 je navržen jako vyrovnaný, na straně příjmů ve výši 115.500 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 115.500 tis. Kč.
 • Upozornění na placení poplatku za psa

  16.10.2020 / Upozorňujeme držitele psů z Městské části Praha 16, že splatnost místního poplatku za psa na rok 2020 již uplynula. Pokud nebude místní poplatek uhrazen v dohledné době, může být správcem poplatku zvýšen až o trojnásobek a následně může být pohledávka předána k vymáhání.
 • Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet hospodaření za rok 2019

  01.07.2020 / Radotínské zastupitelstvo schválilo závěrečný účet hospodaření Městské části Praha 16 za rok 2019. Povinný audit nakládání s financemi proběhl hladce.
 • Přidělené dotace 2020

  02.06.2020 / Zastupitelstvo Městské části Praha 16 na svém III. zasedání dne 18. května 2020 schválilo přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury podle návrhu předloženého dotační komisí.
 • Zastupitelstvo schválilo 1,1 milionu korun na volnočasové aktivity

  21.05.2020 / Zastupitelstvo městské části Praha 16 na zasedání 18. května 2020 schválilo přidělení finančních prostředků na projekty v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury.