Personální složení finančního výboru

 Funkce   Příjmení, jméno, titul
 Předseda  Zelený Martin, Ing., PhD.
 Člen Harok Vojtěch, Ing.
 Členka  Kopová Jana 
 Člen Kořínek Jan
 Člen  Nikodým Petr, Mgr. Ing.
 Člen Šatra Jan, Ing.
 Člen Šiška Petr, Ing.
 Tajemnice  Ryvolová Lenka

 

  • Personální obsazení Finančního výboru bylo schváleno usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 č. 6 ze dne 17.12.2018. 

  • Změny v obsazení Finančního výboru projednalo Zastupitelstvo městské části Praha 16 na svém mimořádném zasedání dne 13. května 2019.

Zveřejněno: 07.01.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 15981 x
Vytisknout