Harmonogram aktuálních a plánovaných výzev Operačního programu Praha - pól růstu ČR

Žádosti o podporu, podávané v níže jmenovaných výzvách Operačního programu Praha - pól růstu ČR (OPP PR ČR), musí být v souladu s Místním akčním plánem (MAP) či Krajským akčním plánem vzdělávání (KAP), respektive se Strategickým rámcem MAP či KAP.

Pro žadatele o podporu z OPP PR ČR to znamená, že svůj investiční záměr (projekt) musí mít nahlášený a schválený v platném Strategickém rámci MAP (popř. KAP).

sekci dokumenty je uveřejněn formulář „Investiční projektový záměr“ (docx,  68 kB). Vyplněním a odesláním (podáním) formuláře bude zajištěno zahrnutí investičního projektového záměru do Strategického rámce MAP Praha 16.

OPP PR ČR; Výzva č. 23 – Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze
http://penizeproprahu.cz/vyzva-c-23-navyseni-kapacit-zakladniho-vzdelavani-za-ucelem-socialni-inkluze/

OPP PR ČR; Výzva č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol
http://penizeproprahu.cz/vyzva-c-20-modernizace-zarizeni-a-vybaveni-prazskych-skol/

Vytisknout