Hlášení chovu včel


Hlášení chovu včel

 1. Identifikační číslo Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Hlášení chovu včel

4. Základní informace k životní situaci

§ 51 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění - chovatel včel je povinen oznámit podle prováděcího předpisu, tj. § 7 a 8 vyhlášky  č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin, místně příslušnému obecnímu úřadu údaje k umístění trvalých a přechodných stanovišť včelstev. 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání hlášení o umístění trvalých a přechodných stanovišť. 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Chovatel včel podá písemné oznámení o umístění stanovišť včelstev na podatelně Úřadu městské části Praha 16 nebo je zašle poštou, případně podá oznámení opatřené zaručeným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu elpodatelna@praha16.eu. Dále lze oznámení podat prostřednictvím datové schránky.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Oznámení o stanovištích včelstev na území správního obvodu Praha 16, tj. k.ú. Lahovice, Lipence, Lochkov, Radotín, Velká a Malá Chuchle, Zbraslav, zasílejte na ÚMČ Praha 16. 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Václava Balého 23/3, Praha 5 - Radotín, 2. patro.
Úřední hodiny

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Údaje o trvalém stanovišti, nové umístění včelstev včetně kočovných. Pokud se stanoviště nenachází v zastavěném území obce je potřeba jednoduchý plánek s označením stanoviště.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách Českého svazu včelařů – http://www.vcelarstvi.cz v sekci formuláře – Oznámení o stanovišti včelstev.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro podání oznámení trvalého stanoviště včelstev je do konce února kalendářního roku. Nové umístění stanovišť včelstev včetně kočovných se oznamuje alespoň 5 dnů před jejich umístěním nebo přemístěním.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Lze – viz bod 7

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Ustanovení § 51 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Ustanovení § 7 a 8 vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, v platném znění.
(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádné - nevydává se rozhodnutí ve věci.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Žádné.

21. Nejčastější dotazy

Žádné.

22. Další informace

Další informace lze získat na oddělení životního prostředí odboru výstavby, dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 16, tel.: 234 128 430.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ze zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Nejsou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí Úřadu městské části Praha 16.

26. Kontaktní osoba

Nováková Jarmila, Ing., Jíchová Helena Ing. 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

24.3.2015

28. Popis byl naposledy aktualizován

24.3.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Žádné.


Vytisknout