Hledáme posilu do Odboru místního hospodářství

Vyhlášení výběrového řízení

Úřad městské části
se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
zastoupený tajemníkem ÚMČ Praha 16

vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 
a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pracovní pozici:
REFERENT/REFERENTKA ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Pracovní poměr na dobu: NEURČITOU

Místo výkonu práce: Praha

Předpokládaný termín nástupu: 1.11.2019

Platová třída: 8.-9. dle splnění předpokladů

Popis pracovní činnosti:

a) zajišťuje komplexní inventarizaci majetku ÚMČ Praha 16 (DKP, osobní karty, evidence movitého majetku),
b) vede pohyb skladů včetně kancelářských potřeb pro zaměstnance ÚMČ Praha 16 a organizačních složek MČ Praha 16,
c) zajišťuje nákupy a průběžné doplňování kancelářských potřeb,
d) odpovídá z provoz a údržbu kancelářské techniky (kopírka, fax, telefonní přístroj) a služebních mobilních telefonů

Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:

1) Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 a odst. 2 zákona.

2) Další stanovené podmínky: 

a) vzdělání minimálně středoškolské, 

b) aktivní znalost práce s PC (Microsoft Office, MS Outlook, Internet, ASPI, spisová služba),

c) komunikační schopnosti a příjemné vystupování,

d) psychická odolnost, vysoká flexibilita, 
e) samostatnost, spolehlivost a pečlivost,

f) řidičské oprávnění skupiny B.

 

Výhody uchazeče:

a) praxe ve veřejné správě,

b) znalost právních předpisů v oblasti účetnictví, majetku a inventarizace,
c) znalost a ovládání ekonomických a účetních programů (např. IS společností Gordic a Triada)


Nabízené zaměstnanecké výhody:

a) 5 týdnů dovolené,

b) dny placeného zdravotního volna („sick days“),

c) osobní příplatek (po zkušební době), 

d) stravenky, paušální příspěvek ze sociálního fondu, vitamínové prostředky na celý rok, 

e) odborné kurzy průběžného vzdělávání, podpora vzdělávání anglického jazyka,

f) volitelná část pracovní doby,

g) možnost využití Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech za zvýhodněnou cenu,

h) přátelské prostředí menšího úřadu.


Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení budou:

a) náležitosti stanovené v ustanovení § 7 odst. 4 zákona (údaje o uchazeči: jméno, příjmení, titul, datum, místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, případně číslo dokladu o povolení k pobytu, datum přihlášky a podpis uchazeče),

b) strukturovaný životopis – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) zákona,

c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona,

d) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. c) zákona.


Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny na adresu Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00, nejpozději do 25.10.2019 do 12.00 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontakt: Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128 202.
Další informace: Ing. Pavel Švitorka, tel.: 234 128 280.

Praha 9. října 2019

Ing. Pavel Jirásek
tajemník Úřadu městské části Praha 16


Vloženo: 09.10.2019 – Eva Javorská ; Přečteno 770 x
Vytisknout