Usnesení rady č.379

I. místostarosta + OMH – návrh na vyhlášení výběrového řízení na akci „Výsadba stromů 2019 – P16 Radotín“, prostřednictvím společnosti PORSIS, s.r.o., Kolová 1549/1, 153 00 Praha 5 na základě uzavřené příkazní smlouvy a uveřejnění výběrového řízení na profilu zadavatele, dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění.

Číslo rady: 22
č. 379
Ze dne 04.09.2019

rada  s o u h l a s í   

s vyhlášením výběrového řízení na akci „Výsadba stromů 2019 – P16 Radotín“, prostřednictvím společnosti PORSIS, s.r.o., Kolová 1549/1, 153 00 Praha 5 na základě uzavřené příkazní smlouvy a uveřejnění výběrového řízení na profilu zadavatele, dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění.

Zveřejněno: 09.09.2019 – Martina Stará ; Přečteno 137 x
Vytisknout