Usnesení rady č.380

II. místostarosta + OMH – návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu „PROA_INV8C_A_Karlická_OK“ na pozemcích parc. č. 2582/1 a 1108/20 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě Městské části Praha 16, se stavebníkem Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

Číslo rady: 22
č. 380
Ze dne 04.09.2019

rada  s o u h l a s í 

s návrhem na uzavření smlouvy o právu provést stavbu „PROA_INV8C_A_Karlická_OK“ na pozemcích parc. č. 2582/1 a 1108/20 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě Městské části Praha 16, se stavebníkem Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3.

Zveřejněno: 09.09.2019 – Martina Stará ; Přečteno 159 x
Vytisknout