Usnesení rady č.381

II. místostarosta + OMH – návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Připojení k plynu Kejnická 477/4, Praha–Radotín“ na pozemku parc. č. 2605 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě Městské části Praha 16, se stavebníkem Ing. Petrem Dvorníkem, Praha-Radotín

Číslo rady: 22
č. 381
Ze dne 04.09.2019

rada  s o u h l a s í 

s  návrhem  na  uzavření  smlouvy  o  právu  provést  stavbu  „Připojení  k  plynu  Kejnická  477/4, Praha-Radotín“ na pozemku parc. č. 2605 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě Městské části Praha 16, se stavebníkem Ing. Petrem Dvorníkem, Praha-Radotín.

 

Zveřejněno: 09.09.2019 – Martina Stará ; Přečteno 157 x
Vytisknout