Jak kontaktovat linku pro neslyšící a hluchoněmé?

Pro valnou většinu z nás je naprosto běžné vzít mobilní telefon do ruky, vyťukat číslo a volat. Rovněž to tak i platí při volání tísňových linek Integrovaného záchranného systému: 158, 150, 155 a 112 v nouzi či v situaci, kdy potřebujeme rychle pomoc.

Ale co ti z nás, kteří jsou do jisté míry hendikepováni tím, že neslyší nebo jsou hluchoněmí? Jak si zavolat pomoc? Právě pro ně vznikl v roce 2006 původně pražský projekt Policie České republiky a zástupců občanských organizací sdružujících neslyšící a telekomunikačních společností. Tísňová linka pro neslyšící nabízející pomoc neslyšícím občanům nacházejícím se v tíživé životní situaci  velmi rychle přerostla hranice Prahy a rozšířila se po celé republice. Telefonní číslo 603 111 158 je určeno pouze pro tuto skupinu osob.

Spojení je určené pouze pro neslyšící a hluchoněmé občany. Neslyšící občan odešle SMS zprávu, která je vyexpedována na operační středisko Krajského ředitelství PČR hlavního města Prahy a může obsahovat maximálně 160 znaků. Je potřeba uvést základní údaje, krátký popis události či zranění. Je tedy počítáno i s tím, že textovou zprávu může na linku tísňového volání zaslat také neslyšící osoba, která se momentálně nenachází v pražském regionu. Taková zpráva je zaznamenána, vyhodnocena a poté okamžitě předána kolegům dle místní příslušnosti. Časová prodleva se pohybuje řádově v rozmezí několika minut či vteřin. V případě, že zpráva není úplná nebo operátor linky tísňového volání potřebuje upřesnit informace, stejnou cestou, tedy SMS zprávou, kontaktuje odesílatele a požádá jej o doplnění zprávy a reaguje na danou situaci. Stejně jako u tísňových linek je zneužití tohoto telefonního čísla stíháno a pachateli může být uložena pokuta až do výše 100 000 korun. Projekt tísňového „volání“ pro neslyšící dosáhl nemalého úspěchu a byl několikrát oceněn.

Linka dává také prostor pro neslyšící zahraniční návštěvníky Prahy, ale i dalších míst v republice tak, aby touto cestou mohli požádat o pomoc příslušníky bezpečnostních složek. 


Zveřejněno: 24.07.2015 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 3268 x
Vytisknout