Jak se chovat při nálezu nebezpečného zavazadla

V běžném životě se snad každý z nás setkal s nebezpečným předmětem či látkou, a nemusí jít zrovna o nevybuchlou munici ze 2. světové války. Může to být „jen“ infikovaná injekční stříkačka odhozená na ulici či „nastražená“ v MHD. Jak postupovat v případě takového nálezu či nálezu odloženého zavazadla, nebezpečných chemických látek či nevybuchlé munice?

Při nálezu injekční stříkačky je jako v ostatních případech potřeba kontaktovat strážníky Městské policie hl. m. Prahy nebo příslušníky Policie České republiky, kteří jsou vybaveni a proškoleni na bezpečnou likvidaci. V případě, že naleznete injekční stříkačku či jehlu na dětském hřišti, kde si hrají děti, a to nejen ty vaše, můžete v nezbytně nutném případě zlikvidovat tento nález s veškerou možnou opatrností sami.

Nikdy se nedotýkejte jehly holýma rukama, vezměte si například papírový kapesník, ubrousek, igelitový sáček nebo obyčejný list. Injekční stříkačku či jehlu uchopte co nejdále od hrotu jehly a v ideálním případě vložte do plechovky či plastové láhve, to abyste zabránili dalšímu případnému poranění, uzavřete a vyhoďte do odpadkového koše. V situaci, kdy se nedopatřením můžete poranit o injekční stříkačku, popřípadě o jehlu, je nutné ranku co nejdéle nechat volně krvácet. Krvácení sníží možnou dávku viru či infekce. Po zastavení krvácení ranku důkladně vymyjte vodou a mýdlem a ošetřete dezinfekčním roztokem. Poté je nutné co nejdříve vyhledat svého praktického lékaře, popřípadě se lze obrátit na nejbližší infekční oddělení či hygienickou stanici, kde vám bude sdělen další postup.

S nálezem odloženého zavazadla se můžete setkat na veřejných místech, na nádražích, autobusových zastávkách či na zastávkách MHD, v metru, ve vlaku, tramvaji, ale stejně tak v čekárnách či v obchodech. Zavazadlo může vedle chemických, biologických a radioaktivních látek obsahovat také nástražné výbušné systémy. Může jím být jak sportovní taška, kufřík, krabička, krabice nebo jen obyčejná igelitová taška. V případě nálezu nevybuchlé munice, odloženého zavadla či předmětu, ke kterému se nikdo nehlásí a vyhodnotíte ho jako nebezpečný, je základním pravidlem se v žádném případě nepokoušet s nálezem jakkoli manipulovat, otvírat, hýbat či zvedat. Neodborná manipulace by mohla vést k ohrožení vašeho života v případě náhlého výbuchu. I v tomto případě se neváhejte obrátit na linky tísňového volání.

Zveřejněno: 23.07.2015 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 3292 x
Vytisknout