Jak se chovat při povodních?

Měli bychom vědět, jak se zachovat před povodní, při jejím průběhu a po ní.

V rámci samotné „přípravy“ je dobré si vytipovat bezpečné místo, které nebude zatopeno. Pokud je čas, je důležité mít k dispozici materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken či odpadních potrubí (jde například o pytle s pískem, fólie, desky či ucpávky na kanalizaci). Podstatné je, aby v okolí obydlí, pozemku či chaty veškerý neupevněný materiál, plot, boudy a další překážky nebránily volnému průtoku vody a nevytvářely druhotné hrázky a ucpávky vodního toku. To by mohlo způsobit třeba vznik jezera na pozemku. Neměli bychom zapomenout ani na evakuační zavazadlo.


Při povodni je třeba dodržovat pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů a zbytečně neriskovat. Není vhodné vstupovat do míst, která jsou zatopená a nechodit do blízkosti rozbouřených toků. Nehazardujte proto a nesjíždějte na lodích rozvodněné vodní toky!


V případě aktivace je v Radotíně povodňovým orgánem Povodňová komise Městské části Praha 16, která má stále pracoviště v budově radnice Městské části Praha 16, Václava Balého 23/3 v Praze – Radotíně. Komise organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi a v případě potřeby může od občanů požadovat osobní a věcnou pomoc.


Obyvatelé by neměli zůstávat v místě, kde by mohli ohrozit život svůj a svých blízkých, včas by se měli přesunout na místo, které nebude zatopené vodou. Proti vniknutí vody by měli v rámci svých možností zabezpečit svůj dům proti vniknutí vody (sklepní okna, vchodové dveře), vybavení domácnosti přemístit do vyšších pater – včetně potravin a vody. V případě zaplavování domu, když už jeho obyvatelé nezvládají svou ochranu vlastní silou a prostředky je nutné požádat o pomoc povodňový orgán městské části a být připraveni na evakuaci – opuštění domova. Ale pozor, v případě kritického nedostatku času nebo nejasné situace se musí občané okamžitě odebrat na vyvýšené místo a nezapomenout na varování ohrožených osob ve svém okolí (děti, starší a nemohoucí občané).


Co dělat po povodni?
Zkontrolujte stav obydlí, obraťte se na hygienika, řiďte se pokyny odborníků při obnově studní a zdrojů pitné vody, kontaktujte pojišťovnu a pokud možno se aktivně zapojte při likvidaci následků povodní. Nechte si odborně zkontrolovat stav obydlí (statickou narušenost, obyvatelnost nemovitosti, rozvody energií a vody, stav kanalizace). Informujte se u povodňového orgánu o místech s humanitární pomocí a v případě nouze si ji nebojte vyžádat.

Zveřejněno: 23.07.2015 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 3519 x
Vytisknout