Jak se chovat při požáru?

Nastane-li požár, je třeba jej neprodleně oznámit na linku 150 či 112. Hasiče je nutné volat například při požáru, výbuchu, při živelné pohromě, úniku nebezpečné látky, při technické havárii a při vyprošťování osob.

Při volání na tísňovou linku, a to nejen při požáru, je nutné sdělit operátorovi, co přesně se stalo a v jakém rozsahu, co je ohroženo nebo zasaženo a popřípadě jaký je počet ohrožených osob. Dále kde přesně se událost stala, sdělit přesnou adresu (číslo popisné a orientační, ulici) a podat co nejpřesnější popis pro určení správné lokality ve volném terénu. Zde pomůže například číslo silnice, kilometr, směr jízdy. V Praze je možné dohledat místo dle čísla lampy veřejného osvětlení, které je umístěno na kovovém štítku. Operátorovi je nutné sdělit své jméno a číslo telefonu a místo odkud se volá. Operátor poradí, jak se přesně a správně zachovat a dále může mít upřesňující dotazy. Po ukončení hovoru může být uskutečněn zpětný hovor pro ověření nahlášené události.

Při vzniku požáru v domě či v bytě je nutné zachovat klid a nepodléhat panice. Důležité je snažit se odhadnout správně situaci a vlastní síly. Především je potřeba chránit si dýchací cesty navlhčeným kusem látky, čímž zabráníte vdechování horkého dusivého kouře, který obsahuje škodlivé zplodiny vznikající hořením. Kouř stoupá směrem vzhůru ke stropu místnosti, a proto se pohybujte při zemi. Varujte a vyveďte ohrožené osoby. Zastavte přívod plynu a elektrické energie, vezměte si nejnutnější věci jako doklady, peníze a užívané léky. Neotevírejte dveře, nejprve je potřeba vyzkoušet hřbetem ruky, zda nejsou dveře horké. Pokud ano, je možné, že ve druhé místnosti může hořet, ucpěte průduchy pod dveřmi kusem v ideálním případě vlhké látky a vyčkejte příjezdu záchranářů. Znemožní-li vám takto oheň cestu ven, zůstaňte v bezpečné místnosti, opět ucpěte průduchy látkou, pootevřete okno, a dejte záchranářům najevo, kde přesně se nacházíte. Například tím, že vyvěsíte z okna kus látky, aby záchranáři věděli, kde mají hledat. Jste-li v přízemí a brání vám požár v bezpečném odchodu ven, můžete místnost opustit oknem, ale i v tomto případě dbejte na svoji bezpečnost. V případě, že nejsou dveře horké, je pravděpodobné, že ve druhé místnosti nehoří, a je nutné co nejkratší cestou opustit místnost.

Pokud na vás vzplane oblečení a nemáte v dosahu vodu, zastavte se, neutíkejte – během či chůzí se oheň ještě více rozšíří. Běžící osobu je nutné třeba i násilím zastavit, donutit ulehnout a uhasit oděv ať je to uvnitř či venku. Abyste si uchránili obličej, zakryjte jej dlaněmi. Toto pravidlo neplatí v případě, že hoří rukáv oblečení. Tady platí opačné pravidlo, dovoleno je kutálet a válet se, dokud plameny neuhasnou (válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření). Je-li po ruce deka nebo jiná vhodná textilie (textilie nesmí být z umělých vláken), lze jí také použít k uhašení hořícího oděvu.

V případě požáru vozu za jízdy je nutné okamžitě zastavit, vyndat klíče ze zapalování a co nejrychleji opustit vozidlo. K autu se již raději nepřibližujeme. Pokud se však rozhodneme začínající požár uhasit hasicím přístrojem, je nutné postupovat velmi opatrně. Kapota vozidla se musí otvírat pomalu, jinak by nastal takzvaný komínový efekt a plameny by z auta šlehaly do výšky. Při použití hasicího přístroje je potřeba hasit pouze přes mezeru mírně otevřené kapoty.

Zveřejněno: 23.07.2015 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 3617 x
Vytisknout