Jak to bude s dopravou na Rymáni?

Radotínská radnice uspořádala ve středu 6. února večer veřejnou diskuzi k dopravní problematice v lokalitě Rymáně a v okolí radotínských škol. Jaké byly její závěry?

V nové školní aule se s obyvateli těchto oblastí i dalšími radotíňáky, které avizovaná problematika zaujala, sešli starosta Mgr. Karel Hanzlík, oba místostarostové Mgr. Miroslav Knotek a Ing. Milan Bouzek, z úřadu pak vedoucí oddělení dopravy Jan Martínek a vedoucí odboru místního hospodářství Ing. Pavel Švitorka, vedoucí detašovaného pracoviště Městské policie hl. m. Prahy vrchní inspektor David Janda a konzultant pro dopravní problematiku Ing. Ing. Josef Filip, PHD. Celý večer moderovat tajemník úřadu Ing. Pavel Jirásek. Ten nejprve v připravené prezentaci představil jak projekty, které se již podařilo uvést v život (řešení dopravní situace v Loučanské ulici, rekonstrukce parkoviště U Ondřeje a odstavná plocha v ulici Ke Zděři), tak i ty, které se připravují nebo teprve plánují (rozšíření ulic Václava Balého a K Lázním – i jejich parkovacích ploch, parkoviště na místě bludiště, autobusová točna a parkoviště za lávkou, úprava nám. Sv. Petra a Pavla). Přiblížil také zákonný rámec, kterého se všechny další uvažované úpravy dopravy v Radotíně musí držet a nastínil tři možné směry, kterými se lze dát. Ty byly ostatně uvedeny i v anketě, kterou dostali do svých schránek všichni obyvatelé obou zmíněných oblastí.

Proč se diskuze týkala právě této zóny? Obyvatelé ulice Na Rymáni a jejího okolí sepsali petici, v níž žádali o zklidnění dopravy kolem jejich nemovitostí. Jejich stížnosti jsou podmíněny především jednáním návštěvníků Biotopu Radotín, kteří ve snaze zaparkovat co nejblíže koupališti pravidelně porušují dopravní předpisy a blokují i vjezdy na jednotlivé pozemky. To je ovšem problém, který se ještě palčivěji dotýká ulic v přímé návaznosti na ulice Loučanská a K Lázním – ty jsou navíc příjezdovou trasou k lokalitě Rymáně.

Diskuze byla velmi živá a dlouhá (více jak čtyřhodinová) – a jak se dalo předpokládat – odkryla velmi rozdílné názory na možná řešení. Padl dokonce i návrh na uzavření koupaliště, které je stejně jako další přiléhající sportoviště pro místní velkou zátěží – právě kvůli návykům jejich návštěvníků. Stejně tak se ale probíralo chování velkého počtu rodičů, kteří mají ve zvyku své děti vozit až ke dveřím školy. Ranní katastrofální situaci kolem školních areálů se loni podařilo alespoň částečně řešit zavedením „zóny 30“. A stejná varianta nakonec vyhrála jak v anketě, tak i v diskuzi.

Nyní je tedy třeba důkladně prověřit šířkové parametry všech ulic, zjistit návyky rezidentů a vše zadat odborné firmě, která připraví projekt pro schválení. Pokud k němu Policie České republiky nebude mít výhrady, bude se poté moci začít s úpravami dopravního značení.

vyzadujivyzadujivyzadujivyzaduji
vyzadujivyzadujivyzadujivyzadujivyzaduji
Zveřejněno: 08.02.2019 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 2328 x
Vytisknout