K nedostatku praktických pediatrů v Radotíně

Vzhledem k tomu, že dvě ze tří současných praktických dětských lékařek právě ukončily svou praxi, je nyní velké množství dětí bez svého pediatra. Vedení Městské části Praha 16 se snaží tuto situaci již delší dobu, v rámci svých možností, řešit.

Z důvodu celorepublikového nedostatku dětských lékařů (tak jako v případě stomatologů) a vzhledem současné legislativy, s podobným problémem bojují i v jiných pražských městských částech. Bohužel se ani dlouhodobý výhled nejeví příliš optimisticky.

Přímo zde, v Radotíně, uzavřely ordinace MUDr. Jana Štolfová a MUDr. Jitka Sieglová.

Radotínský starosta Mgr. Karel Hanzlík vysvětluje: „Paní doktorka Štolfová chtěla odejít do důchodu již přibližně před třemi roky, ale po společných jednáních a neúspěšných pokusech získat za ni adekvátní náhradu, pokračovala ve své činnosti dále.“ Mezitím se alespoň podařilo převést praxi MUDr. Štolfové na společnost MediClinic a.s. (Antala Staška 510/38, 140 00 Praha-Krč). Ta lékařku začala právně zastřešovat a především se zaručila, že v případě definitivního ukončení její lékařské praxe zajistí náhradu. Což se také stalo – od 1. června bude v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost ve zdravotnickém zařízení na Sídlišti působit stálá lékařka MUDr. Tatiana Khylchenko. Ta v současné době končí svoji činnost v nemocnici.

K ukončení činnosti MUDr. Sieglové starosta dodává: „Tady máme možnosti zcela omezené, především protože paní doktorka provozovala svoji lékařskou praxi v privátní ordinaci ve vlastním rodinném domě. Ale i tak jsme vyzvali zástupce společnosti MediClinic a.s., zda by se s ní nechtěli domluvit ve věci pronájmu zařízených prostor pediatrické ordinace v ulici Vykoukových, převedení tabulkového místa ve vztahu k zdravotním pojišťovnám a převedení stávající kartotéky. Bohužel více toho z hlediska našich kompetencí nemůžeme udělat.“

 V březnu také vypověděl nájem prostor, v nichž má svou zubní ordinaci, MUDr. Aliaksei Apanasevisch. Vzhledem k tříměsíční výpovědní lhůtě to znamená, že prostory bude lékař užívat již jen do konce června. Proto Rada městské části Praha schválila (usnesením č.  1370/2018) vyhlášení výběrového řízení na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v 1. patře objektu Zdravotnického zařízení, Sídliště 1100/32, Praha - Radotín za účelem provozování zubní ordinace.

Vyhlášená veřejná soutěž má v podmínkách minimální ordinační dobu 24 hodin týdně. Příjem nabídek do výběrového řízení končí 30. května v poledne.

Celou situaci radnice neustále sleduje – o jejím vývoji bude také dále informovat.

Zveřejněno: 17.05.2018 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 6769 x
Vytisknout