Kácení u řeky od 26. října

V pondělí 26. října by se mělo začít s kácením části topolové aleje okolo řeky Berounky v Radotíně. K zemi půjde 13 topolů kanadských, u dalších několika dřevin bude proveden urgentní zásah.

Důvodem pro tato razantní opatření je výrazné zhoršení stavu stromů, jejich snížená vitalita a napadení houbovými chorobami. Větve prosychají a i při menším větru, bouřce či přívalovém dešti hrozí, že se zlomí a dojde tak k možnému úrazu. Z bezpečnostních důvodů je proto od 15. října uzavřena část cyklostezky v Radotíně, a to v úseku od kostela sv. Petra a Pavla až k říčním lázním, projít k řece nejde ani okolo biotopu. Omezení platí nejen pro cyklisty, ale také pro chodce. Uzavírka bude trvat po celou dobu kácení (v závislosti na počasí i klimatických podmínkách), zpracování dřeva, jeho následného odvozu a dočištění cyklostezky. 

Městská část Praha 16 nechala zpracovat odborný posudek, který hodnotil zdravotní stav a provozní bezpečnost 26 exemplářů topolů kanadských (Populus canadensis). Třináct topolů navrhli odborníci z průhonického výzkumného ústavu Silva Taroucy k odstranění z havarijních důvodů.

U dalších pěti dřevin jsou zásahy stanoveny individuálně. Dojde ke snížení koruny o zhruba polovinu jejich celkové výšky, odstranění nebezpečných rozsoch, případných odlomených větví a pahýlů s plodnicemi troudnatce kopytovitého, dřevokazné houby, která způsobuje rozklad dřeva. Pokud budou v průběhu prací odhaleny rozsáhlé hniloby v kmenech, budou odstraněny i tyto exempláře. Věk topolů překročil zenit fyziologického rozvoje, po jehož dosažení dochází k postupnému rozpadu a znehodnocení stromořadí. V našich klimatických podmínkách je to od čtyřiceti do 50 let, stáří topolové aleje v Radotíně je odhadováno na více než 60 let. 

Ve stejné lokalitě, tedy podél biotopu i v jeho areálu, proběhne pravděpodobně ještě letos další výsadba stromů. Celkově půjde o čtyřiadvacet kusů - 5 dubů bahenních, 2 duby letní, vrbu babylonskou, 10 olší lepkavých, 4 javory babyka a 2 jilmy. Jde o kompenzaci za dřeviny pokácené kvůli stavbě optimalizace železnice.

Odborný posudek (pdf, 117 kB)
Plánek s vyznačením dotčených dřevin
Náčrt náhradní výsadby

Cyklostezka pod kostelem je od 15. října uzavřena


Uzavření cyklostezky, 15.10.2020
Uzavření cyklostezky, 15.10.2020


Uzavření cyklostezky, 15.10.2020
Zveřejněno: 25.10.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1139 x
Vytisknout