Kde platí zákaz kouření?

Dne 31.5.2017 nabyl účinnost zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Dle tohoto zákona se návykovou látkou se rozumí nejen tabákové výrobky, ale i kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety, alkohol a psychotropní látky.

Zákaz kouření dle tohoto zákona platí:
 • Ve veřejnosti přístupném vnitřním prostoru, kromě stavebně odděleného prostoru pro kouření a tento prostor musí být označen zákazem vstupu osobám mladším 18 let.

 • Ve vnitřním zábavním prostoru (kino, divadlo, výstavní a koncertní síň, sportovní hala a vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce).

 • Ve vnitřním prostoru stravovacích služeb (výjimka pro vodní dýmky).

 • Ve vnitřním prostoru všech sportovišť.

 • V prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let.

 • Ve škole a školském zařízení.

 • V zařízeních, kde je poskytovaná sociálně-právní ochrana dětí, v provozovnách, kde je provozovaná živnost s předmětem podnikání Péče o děti do 3 let, v dětské skupině či zařízení s mimoškolní výchovou a vzděláváním (nezařazené do rejstříku škol a školských zařízení).

 • Ve zdravotnickém zařízení (kromě stavebně odděleného prostoru vyhrazeného pro léčení závislostí).

 • Na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy.

 • V dopravním prostředku veřejné dopravy.

 • V tranzitním prostoru mezinárodního letiště, kromě stavebně odděleného prostoru pro kouření.

 • V prostoru zoologické zahrady (kromě vnějších vyhrazených prostor).
Zveřejněno: 08.06.2017 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 3416 x
Vytisknout