Kniha o Radotínu

Kniha o RadotínuNa více jak dvou stech stranách se autoři, rekrutovaní především z řad radotínské letopisecké komise, snaží zachytit jeho vývoj od první písemné zmínky o Radotínu z dokumentu od knížete Boleslava II., kterým měl benediktinskému klášteru roku 993 darovat desátek ze svého radotínského dvora, až po současnost.

Čtenář se bude moci seznámit s nejstaršími grunty a chalupami, nebo se dozvědět, od kdy se nad řekou majestátně tyčí kostel sv. Petra a Pavla. Jsou tu kapitoly o bývalých mlýnech a mlynaření vůbec, prvních řemeslnících, továrničkách a dobových hospodách. Opomenuta nemohla zůstat ani oblast vývoje školství, zdravotnictví a dopravy. Radost mnohým určitě udělá kapitola o kultuře a sportu.
Významné postavení v knize má jednoznačně příroda s ojedinělým výskytem rostlinných a živočišných druhů a dokumentace území tvořeného prvohorními mořskými sedimenty, především vápenci a břidlicemi, mezi nimiž můžeme nalézt zkamenělé pozůstatky života z období ordoviku, siluru a devonu. Všechny kapitoly jsou doplněny zajímavými dobovými či současnými fotografiemi.

Kniha je ke koupi v Místní knihovně Radotín v otevírací době knihovny. Cena publikace je 350 Kč.

Zveřejněno: 25.03.2011 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 8179 x
Vytisknout