Personální obsazení letopisecké komise

Platné pro volební období 2018 - 2022:

 Funkce   Příjmení, jméno, titul
 Předseda  Moravec Miroslav
 Člen  Bárta Jiří
 Člen Binhack Petr, Ing.
 Členka  Farníková Irena, Ing.
 Členka  Gruberová Andrea, Ing.
 Členka Hanová Ivana
 Člen Přikryl Jan, Ing., CsC. 
 Člen Rak Štěpán, Mgr.
 Člen  Ševčík Ivan
 Člen  Šindelka Jaroslav, Ing.
 Člen Šišková Jaroslava, Mgr.
 Tajemnice Korčáková Markéta, Ing.
 Web  www.letopisciradotin.cz

Složení letopisecké komise bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části Praha 16 č. 66 ze dne 5.12.2018
Zveřejněno: 12.12.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1381 x
Vytisknout