Kompetence - Mgr. Karel Hanzlík

Kompetence starosty Městské části Praha 16 pro funkční období 2018 - 2022 byly schváleny usnesením Rady městské části Praha 16 číslo 35 ze dne 7.11.2018 následovně: 

Krizové řízení, bezpečnost, správa majetku, rozpočet a investice, legislativa, kultura a volný čas, vnější vztahy.

K úpravě došlo 21.10.2020 usnesením č. 676/2020.


Zveřejněno: 01.11.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 14193 x
Vytisknout